University Sports Association as the way to sport activity development among Silesian students

Anna Mędrak, Michał Rżany, Barbara Otremba, Elwira Brodowska, Magdalena Szynal, Magdalena Alcer, Anna Górecka, Tomasz Stefaniak, Krzysztof Suszyński, Dariusz Górka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.016

Abstract


Introduction. There are two fundaments of healthy lifestyle philosophy: regular physical activity and proper diet. The development of physical activity among students is determined by many complex factors. We can distinguish certain aspects such as university profile, access to the sport facilities and the opportunity to participate in sport activities which are organized by sport clubs or University Sports Association. The aim of the study. The aim of the study was to analyze the factors that affect self-assessment of students physical activity. The following questions have been asked:

1.Is the choice of the university related to the access to sport activities which are organized by University Sport Association?

2.Does the participating in activities, which are organized by University Sport Association, help in physical development?

3.Is there any relation between the location, time, type, the way of sport activities which are offered by University Sport Association and participating in them?

Material and methods. 395 students took part in research: 257 women (18-27 years old) (x=20,7 ; SD=1,4) and 108 men (18-26 years old) (x=21; SD=1,45). All the students are from five Silesian universities. Method used for the research was the anonymous questionnaire consisting of 37 questions which concerned: the way of the physical activity taken by students, the issue of University Sport Association and the influence of the university profile on physical activity development. The Likert scale was used in 21 questions. Statistical description included descriptive statistics. Degree of difference was defined by ANOVA analysis. Results. Descriptive analysis showed significant dependence between the type of the university and the location of sport facilities (p=0,04). The type of the university has no influence on the factors like: time (p=0,07) and type of sport activities offered by University Sport Association (p=0,39). There is also an important connection between the type of the university and resignation from doing sport (p=0,0002). Mostly – Medical University of Silesia students, least frequently – University of Silesia students. There is dependence between approach to doing sport among students and the type of university (p=0,01). The university which helps the most in sport career is University of Economics in Katowice.

Conclusions:

1.Taking the physical activity by student depends on location of the university and sport facilities.

2.The factors such as time and type of sport activities are not related to the type of the university.

3.The type of the university influence the resignation from doing sport by students. 


Keywords


physical activity; University Sports Association; aktywność fizyczna; Akademickie Związki Sportowe

Full Text:

PDF (Polish)

References


Kochanowicz B., Poziom sprawności fizycznej studentów kierunku fizjoterapii Akademii Medycznej w Gdańsku a ich opinia wobec różnych form aktywności ruchowej, Ann. Acad. Med. Gedan., 2007, 37, 53–62

Kochanowicz B., Hansdorfer-Korzeń R., Postawy studentów kierunku fizjoterapia wobec aktywności fizycznej, Ann. Acad. Med. Gedan. 2013, 43, 19-28

Kozłowska D., Ryszkowski, W., Shved, W., Wyszczelska-Oksień, E. i Sakowicz, P. (2012). Motywy podejmowania aktywności ruchowej w czasie wolnym studentów WSWFiT i studentów UwB w Białymstoku. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 8, 81-85.

Łaszek M., Nowacka E., Gawron-Skarbek A., Szatko F.: Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe. Zakład Higieny i Promocji Zdrowia, Katedra Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2011

Marchewka A., Jungiewicz M.: Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku. Katedra Rehabilitacji Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 2008

Ministerstwo Sportu, Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, Warszawa styczeń 2007

Pańczyk W.: Zielona recepta – aktywność fizyczna w terenie jako 6. środek wspomagający rozwój i zdrowie młodego pokolenia. UKFiT, Zamość – Warszawa, 1996.

Rasińska R., Analiza wybranych wyznaczników kształtowania postaw prozdrowotnych młodzieży akademickiej, Poznań 2010.

Raport UE. Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej. Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie. Bruksela,2008

http://ec.europa.eu/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_pl.pdf

Walentukiewicz A., Łysak A., Wilk B., Styl życia studentek kierunków medycznych, Probl Hig Epidemiol 2013, 94(2): 247-252


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism