The quality of teaching by lecturers in the evaluation of students of the Academy of Physical Education and University of Economics in Katowice

Paulina Socha

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.012

Abstract


The aim of the study was to present the expectations of students towards their teachers in the teaching process . Material and methods. The study was conducted using the questionnaire method among students of Physical Education and the University of Economics in Katowice. Assessed the quality of education by using 5-points Likerts scale . Basic results. The most highly valued aspects of the work of lecturers were having practical knowledge, skill and competence of its transmission. Conclusions. The study may serve scholars to align standards and level of education relative to the requirements of the students.


Keywords


characteristics of the university teacher; student expectations; pedagogics; Academy of Physical Education; University of Economics; Katowice

Full Text:

PDF (Polish)

References


Banach C., Polska szkoła i system edukacji Przemiany i perspektywy, Wydawnictwo UMK, Toruń 1999;

Bogusz J., Autorytet nauczyciela akademickiego a wyniki kształcenia i wychowania. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1996, 4;

Całek K. i in., Poradnik Dydaktyka Szkoły Wyższej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007;

Karpińska A., Wróblewska W., Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2008;

Kruszewski K., Sztuka nauczania. T. 1 Czynności nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005;

Rębisz S., Polański G., Preferowane cechy nauczyciela akademickiego kierunku pedagogika w opinii studentów. Krótki komunikat ze zwiadu badawczego na Uniwersytecie Rzeszowskim, Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. Stornie, pod red. Mareka Lukáča, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, ss. 324 – 331.

Rozmus A. (red.), Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010;

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2008;

Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013;

Sierecka A, Pindor K., Kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycieli akademickich, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 3 (165) 2012, Wrocław 2012;

Sipińska D., Refleksyjny nauczyciel, [w:] Edukacja i Dialog nr 1/1996, Warszawa 1996;

Szerląg A. (red.), Problemy edukacji w szkole wyższej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2006.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism