The quality of teaching by lecturers in the evaluation of students of the Academy of Physical Education and University of Economics in Katowice

Paulina Socha

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.012

Abstrakt


The aim of the study was to present the expectations of students towards their teachers in the teaching process . Material and methods. The study was conducted using the questionnaire method among students of Physical Education and the University of Economics in Katowice. Assessed the quality of education by using 5-points Likerts scale . Basic results. The most highly valued aspects of the work of lecturers were having practical knowledge, skill and competence of its transmission. Conclusions. The study may serve scholars to align standards and level of education relative to the requirements of the students.


Słowa kluczowe


characteristics of the university teacher; student expectations; pedagogics; Academy of Physical Education; University of Economics; Katowice

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banach C., Polska szkoła i system edukacji Przemiany i perspektywy, Wydawnictwo UMK, Toruń 1999;

Bogusz J., Autorytet nauczyciela akademickiego a wyniki kształcenia i wychowania. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1996, 4;

Całek K. i in., Poradnik Dydaktyka Szkoły Wyższej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007;

Karpińska A., Wróblewska W., Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2008;

Kruszewski K., Sztuka nauczania. T. 1 Czynności nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005;

Rębisz S., Polański G., Preferowane cechy nauczyciela akademickiego kierunku pedagogika w opinii studentów. Krótki komunikat ze zwiadu badawczego na Uniwersytecie Rzeszowskim, Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. Stornie, pod red. Mareka Lukáča, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, ss. 324 – 331.

Rozmus A. (red.), Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010;

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2008;

Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013;

Sierecka A, Pindor K., Kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycieli akademickich, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 3 (165) 2012, Wrocław 2012;

Sipińska D., Refleksyjny nauczyciel, [w:] Edukacja i Dialog nr 1/1996, Warszawa 1996;

Szerląg A. (red.), Problemy edukacji w szkole wyższej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2006.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism