The preparation of physical education students for health education lessons – theory and reality

Nela Klimas, Ida Laudańska-Krzemińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.010

Abstract


The aim of the study was to confront the requirements of the new core curriculum, changing the status of school-based health education and linking it strongly with physical education (PE), with the actual preparation of students to conduct health education lessons.

                The survey was conducted in the academic year 2014/2015 at the Eugeniusz Piasecki University of Physical Education in Poznan, among 51 physical education master's students. The diagnostic survey method based on the authorial and anonymous questionnaire was used.

                According to the study results one of the most challenging tasks of future PE teacher are those connected with psychosocial health and developing life skills among children and youth.


Keywords


health eduaction; core curriculum; teacher education

Full Text:

PDF (Polish)

References


Demel M. (1968) O wychowaniu zdrowotnym. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Demel M. (1980) Pedagogika zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Górna-Łukasik K. (2010) Współczesne cele wychowania fizycznego a wybrane uregulowania prawne [w:] Wychowanie fizyczne i sport w szkole, Szaleniec Z, Bergier J (red). Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Kancelaria Senatu, Warszawa.

Kowalska J. E. (2008) Health education as understood by students of physical education in Poland. Pol. J. Sport Tourism, 15: 53-58.

Krawański A. (2006) Interaktywne uczenie się i nauczanie w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii. Poznań: AWF.

Krawański A. (2003) Ciało i zdrowie człowieka w nowoczesnym systemie wychowania fizycznego. Poznań: AWF.

Laudańska-Krzemińska I. (2012) Health education as a challenge for physical education teachers a Polish perspective. W: Kleiner K. (ed.) Fachdidaktik-Bewegung und sport-im kontext. Zwischen Orientierungund Positionierung. Purkersdorf Hersteller: Verlag Bruder Hollinek, s. 237-247.

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8 (2009) Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. MEN.

Misiak L. (2012) Raport dotyczący edukacji zdrowotnej w wychowaniu fizycznym w małopolskich gimnazjach. Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Śmiglewska M., Cieślicka M., Lewandowski A., Stankiewicz B. (2013) Wychowanie fizyczne a kompetencje zdrowotne według opinii studentów pierwszego roku wyższych uczelni. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 40: 27-35.

Wiśniewska-Śliwińska H., Marcinkowski J. T., Wiśniewski S. A. (2010) Opinie nauczycieli wychowania fizycznego względem propozycji ustanowienia ich głównymi edukatorami zdrowotnymi w szkołach. Hygeia Public Health, 45(2): 206-212.

Wolny B. (2010) A physical education teacher as a part of school health education. Human Movement, AWF Wrocław 11 (1): 81-89.

Woynarowska B. (2014) Przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do realizacji edukacji zdrowotnej. Opinie nauczycieli akademickich. Lider.

Woynarowska B., Ostaszewski K., Kulmatycki L. (2014): Działania szkoł na rzecz zdrowia w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Studia BAS Nr 2(38), s. 169-187.

Wrona-Wolny W., Makowska B. (2011) Opinie studentów – przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego dotyczące realizowanych przez nich zajęć z edukacji zdrowotnej w szkole. Hygeia Public Health, 46(4): 477-483.

Zadarko-Domaradzka M., Matłosz P., Warchoł K. (2014) Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego. Probl Hig Epidemiol, 95(3): 673-678.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism