The quality of sport- recreation services

Agnieszka Widawska-Stanisz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.006

Abstrakt


There is a description of sport- recreation services and their quality presented in this article. The most important factors determining the high quality of providing services and the meaning of quality standards in the process of providing sport- recreation services are shown. There are some research results conducted among residents of Silesia province on the offers of sport – recreation companies and the qualities of their services.    


Słowa kluczowe


the quality of services; sport services; recreation services; purchaser

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błoński K., Konkurencja na rynku usług, [w:] Usługi w gospodarce rynko-wej, pod red. I. Rudawskiej, Warszawa 2009.

Borkowski S., Wszendybył E., Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Hollins B., Shinkins S., Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, Warszawa 2009.

Klisiński J., Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.

Kucharczyk K., Branża fitness z potencjałem, dostęp on-line: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/937061.html?print=tak&p=0 dostęp: 30.09.2014.

Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Wyd. Difin, Warszawa 2001

Payne A., Marketing usług, Warszawa 1996.

Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Zespół Dydaktyczny Metodyki Wychowania Fizycznego, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Materiały naukowe nr 5, Szczecin 2000.

Rogoziński K., Usługi rynkowe, AE, Poznań 2000.

Soboń M., Rola przedsiębiorstw usługowych we współczesnej gospodarce, [w:] Usługi w gospodarce rynkowej, pod red. I. Rudawskiej, Warszawa 2009.

Trześniowski R., Wychowanie fizyczne a sport, [w:] Myśli i uwagi o wy-chowaniu fizycznym i sporcie, pod redakcją K. Zuchory, Warszawa 2000.

www2: Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, dostęp on-line: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-polakow-w-sporcie-i-rekreacji-ruchowej,4,2.html dostęp: 30.11.2014.

www1: Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach, http://rynekpracy.org/x/989321 dostęp on-line: 10.02.2015.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism