The quality of sport- recreation services

Agnieszka Widawska-Stanisz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.006

Abstract


There is a description of sport- recreation services and their quality presented in this article. The most important factors determining the high quality of providing services and the meaning of quality standards in the process of providing sport- recreation services are shown. There are some research results conducted among residents of Silesia province on the offers of sport – recreation companies and the qualities of their services.    


Keywords


the quality of services; sport services; recreation services; purchaser

Full Text:

PDF (Polish)

References


Błoński K., Konkurencja na rynku usług, [w:] Usługi w gospodarce rynko-wej, pod red. I. Rudawskiej, Warszawa 2009.

Borkowski S., Wszendybył E., Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Hollins B., Shinkins S., Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, Warszawa 2009.

Klisiński J., Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.

Kucharczyk K., Branża fitness z potencjałem, dostęp on-line: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/937061.html?print=tak&p=0 dostęp: 30.09.2014.

Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Wyd. Difin, Warszawa 2001

Payne A., Marketing usług, Warszawa 1996.

Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Zespół Dydaktyczny Metodyki Wychowania Fizycznego, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Materiały naukowe nr 5, Szczecin 2000.

Rogoziński K., Usługi rynkowe, AE, Poznań 2000.

Soboń M., Rola przedsiębiorstw usługowych we współczesnej gospodarce, [w:] Usługi w gospodarce rynkowej, pod red. I. Rudawskiej, Warszawa 2009.

Trześniowski R., Wychowanie fizyczne a sport, [w:] Myśli i uwagi o wy-chowaniu fizycznym i sporcie, pod redakcją K. Zuchory, Warszawa 2000.

www2: Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, dostęp on-line: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-polakow-w-sporcie-i-rekreacji-ruchowej,4,2.html dostęp: 30.11.2014.

www1: Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach, http://rynekpracy.org/x/989321 dostęp on-line: 10.02.2015.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism