Media image of sport volunteering during the UEFA Euro 2012™ and the motives for social work and its style of volunteers working in Poznan and in Poland

Marek Brdak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.002

Abstrakt


Background:

Volunteering in sport is the most popular and media form of pro-social work in Europe. In Poland, to such activity the conditions are still creating by the largest growth of numbers of institutions active in the public sector in the field of sport, recreation, tourism and hobbies. Interest in volunteering at sport events is increasing, especially among young people. The media image of sport volunteering is adopted by the organizer with chosen promotional strategy. The associated expectations of the participants, their motivation and style of behaving during participation in volunteer project as a consequence are also factors determining the media image of sport volunteering.

 

Aim:

The aim of the study is to compare the style of engaging in social work of their participants and motives of taking that kind of work by volunteers working in Poznan.

Material and Method:

The analysis included data available on the Internet regarding to organization of volunteer work during the UEFA Euro 2012™ in Poland and Ukraine as well as literature review regarding to the motivation to unpaid work in Poland. The motives of engaging in to volunteering as well as style of that work was compared between groups of participants of volunteering at UEFA Euro 2012™ in Poznan and Poland.

 

Results:

Volunteering at UEFA Euro 2012™ was separated on two areas, sports and urban and was coordinated by different organizers. The convergence between the motivational climate created by organizers of two independent volunteer projects at UEFA Euro 2012™ and motives for social work of its participants is visible. Encouraging volunteers to unpaid work in sport area of tournament by presenting it as a possibility to feel the sports atmosphere was similar to motives and significant more often reported by its volunteers than volunteers working in urban zone. Altruistic motives underlying in social activities significantly more often were reported by volunteers working in urban area of tournament where motivational climate was introduced as a possibility to feel the social dimension of tournament. Material profits of volunteering in both areas of tournament were significantly more often higher rated by volunteers working in the urban zone of tournament.

Analysis of style of engaging in pro – social activity showed that volunteers working in sport zone of tournament significantly higher were involved in this type of work and significantly higher presents a regularity in this type of work. However experience in sport volunteering was the domain of volunteers working in urban zone.

 

Conclusions:

The implementation of the adopted strategy for creating the media image of the Official Volunteer Program at UEFA Euro 2012™ is related with motives for undertaking voluntary work of its participants. Motives for undertaking voluntary during UEFA Euro 2012™ as well as style of engaging in such work are different between volunteer working in different zones of tournament.


Słowa kluczowe


motive; sport; volounteering; UEFA Euro 2012

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Basińska A., Nowak M., Motywowanie i motywacja do pracy wolontariuszy Wolimp, Poznań 2010.

„Wolontariat wart Poznania – spotkanie warsztatowe”, Poznań 2009.

Brdak M., Baworowski Ł., Charakterystyka wolontariuszy Pracujących w dwóch oficjalnych programach wolontariatu podczas UEFA Euro 2012™, III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców, Szczecin 2011.

Chlebosz K., Brdak M., Laudańska – Krzemińska I., Determinanty Motywacyjne stylu angażowania się w pracę społeczną wolontariuszy pracujących podczas UEFA Euro 2012™, Journal of Health Sciences. 2014;04(04):055 – 063.

Cuskelly G., Volunteer retention in community sport organizations, European Sport Management Quarterly, Volume 4, Issue 2, 2004: 59 – 76.

Hamidreza M., Azadeh M., Sport volunteerism: a study on volunteering motivations in university students, Universidad de Alicante 2012.

http://www.uefa.com/uefaeuro/volunteers/, data wejścia na stronę: 01.06.2012.

http://www.wolontariatmiejski2012.pl/o-projekcie/, data wejścia na stronę: 01.06.2012.

Przewłocka J. Wolontariat, filantropia i 1%, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2009.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism