Economic performance of sports clubs charitable status in Poland

Artur Wyszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.001

Abstrakt


The main aim of this article is to assess the financial condition and results of Polish football clubs who have the status of public benefit organizations (OPP). The analysis was conducted for clubs that were played matches in the 2013/2014 season in the men's football tournament at all levels except the highest such competitions. Ekstraklasa (no clubs having the status OPP) for levels I, II, III, IV league and class district, A , B and C. All the clubs analyzed as a function of the association. The analysis shows that clubs are in a bad financial situation. Most clubs, regardless of the grade level in which the matches were played were characterized by a low value of wealth. Average debt was close to 100%. As a result, nearly one-third of the clubs showed a negative equity value. About half of the clubs observed a negative value total return on assets and return on sales. In the structure of revenues are the primary source of public funds. Other sources of income included clubs, private funds, other and income from the 1% tax on individuals

Słowa kluczowe


sports club; financial analysis; income football clubs

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej - http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl [dostęp dn. 20 listopada 2014 r.].

Ekstraklasa polskiego biznesu 2013, Ernst&Young - www.ey.com/pl [dostęp dn. 20 listopada 2014 r.].

Makowski G, 2008, Jeden procent niejedno ma imię, Trzeci Sektor nr 13.

Licencje klubowe - www.pzpn.pl/rozgrywki-klubowe/licencje-klubowe.

Podręcznik licencyjny dla klubów III ligi - www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/692/917-Podręcznik Licencyjny dla Klubów III ligi na sezon 2015 2016.pdf [dostęp dn. 20 listopada 2014 r.].

Płonka M., 2008, Dylematy finansowania przedsiębiorczości społecznej w Ekonomia Społeczna 2008 nr 1.

Pomykalska B., Pomykalski P., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, wyd. PWN.

Sznajder A., 2012, Marketing sportu, Wyd. PWN, Warszawa.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku, Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U.2003 nr 60 poz. 535.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku, Ustawa o sporcie, Dz. U. z 2014 roku poz.715.

www.90minut.pl [dostęp dn. 10 listopada 2014 r.].

Piłkarska Liga finansowa rok – 2013, Czy pieniądze grają na boisku, Lipiec 2014 – Deloitte – www2.deloitte.com [dostęp dn. 20 listopada 2014 r.].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism