Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Quality in Sport?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Wymagania techniczne:
Język artykułów: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, polski

Imię i nazwisko autora (wyśrodkowane, rozmiar czcionki: 10, pogrubiona), w przypisie dolnym umieszczamy kontakt do autora (e-mail)

Afiliacja (wyśrodkowane, rozmiar czcionki: 10)

Tytuł (kapitaliki) PL/DE/F/RU (język artykułu) (wyśrodkowanie, rozmiar czcionki: 12, pogrubiona)

Tytuł (kapitaliki) EN (wyśrodkowanie, rozmiar czcionki: 10, pogrubiona)

Streszczenie PL/DE/F/RU (rozmiar czcionki: 10) do 1500 znaków zawierające cel badań, materiały i metody badawcze, podstawowe wyniki, oraz wnioski

Streszczenie EN (rozmiar czcionki: 10) do 1500 znaków zawierające cel badań, materiały i metody badawcze, podstawowe wyniki, oraz wnioski.

Słowa kluczowe (rozmiar czcionki: 10) PL/DE/F/RU
Słowa kluczowe (rozmiar czcionki: 10) EN

Artykuły od 20 000 znaków w języku EN/PL/DE/F/RU zawierające cel badań, materiały i metody badawcze, podstawowe wyniki, oraz wnioski (śródtytuły numerowane).


Formatowanie pracy
Czcionka: Times New Roman.
Rozmiar czcionki:
- tekst podstawowy 10 pkt.
Odstępy między wierszami 1,0 wiersza.
Odstęp między wyrazami, jedna spacja.
Marginesy 2,5 cm.
Tekst pracy wyjustowany.
Akapity są związane z omawianym zagadnieniem, a więc nie powinny poprzedzać fragmentu jednozdaniowego.


Sposoby cytowania:
Cytowania podaje się w nawiasach okrągłych,
Umieszcza się w nich nazwisko autora oraz rok wydania (Kowalski 2003),
W przypadku, gdy w tym samym miejscu cytowanych jest więcej pozycji, to kolejność cytowanych prac w nawiasie jest wg pierwszeństwa publikacji,
W przypadku, gdy cytowana praca ma dwóch autorów, to w nawiasie podaje się oba nazwiska i rok (Budyń i Kisiel 2006),
W przypadku gdy cytowana praca ma więcej niż dwóch autorów, to w nawiasie podaje się nazwisko pierwszego autora i "i wsp." oraz rok (Budyń i wsp. 2006).
Na końcu artykułu umieszczana jest literatura.

» Wytyczne dla autorów

Składanie tekstów do Quality in Sport odbywa się wyłącznie za pośrednicwem Akademickiej Platformy Czasopism UMK, po uprzednim zarejestrowaniu 
[M1]  się jako Autor w Quality in Sport.

Warunkiem przyjęcia tekstu jest jego zgodność z profilem Quality in Sport i wymogami edytorskimi podanymi w Informacjach dla Autorów. Artykuły nie spełniające wymogów formalnych nie będą kierowane do realizacji wydawniczej.

Przyjęte prace są recenzowane anonimowo (double-blind review), zgodnie z procedurą recenzowania dostępną na stronie internetowej Quality in Sport. Warunkiem zakwalifikowania ich do druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Po otrzymaniu uwag recenzentów Autor jest zobowiązany ustosunkować się do nich we wskazanym przez Redakcję terminie. Niedotrzymanie tego terminu zostanie uznane za rezygnację z publikacji pracy.

 [M1]hiperłącze do strony umożliwiającej zarejestrowanie

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
 2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
 3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (10 pkt), interlinia 1,0.
 4. Artykuł zawiera w głównym języku artykułu oraz w języku angielskim:
  1. tytuł
  2. streszczenie
  3. słowa kluczowe

 5. Styl przypisów stosowanych w artykule to przypisy harwardzkie (ew. Chicago).
 6. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
 7. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych autorów.
Dane autorów nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.

 


Partnerzy platformy czasopism