Editorial Team

Editor-in-Chief

  1. Mateusz Tomanek, Katedra Doskonałości Biznesowej Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

v-ce Editor-in-Chief

  1. dr hab., prof. UMK Radosław Muszkieta, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
  2. Walery Zukow, Nicolaus Copernicus University in Torun, Torun, Poland

Secretary of the Editorial Committee

  1. dr Rafał Gotowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Poland

Executive Editor

  1. Patrycja Anna Gulak-Lipka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Statistical Editor

  1. dr Dariusz Karaś, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Partnerzy platformy czasopism