Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. Mateusz Tomanek, Katedra Doskonałości Biznesowej Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

  1. dr hab., prof. UMK Radosław Muszkieta, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
  2. dr hab. Walery Zukow, Nicolaus Copernicus University, Torun, Polska

Sekretarz

  1. dr Rafał Gotowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Polska

Zastępca Redaktora Prowadzącego

  1. Patrycja Anna Gulak-Lipka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Recenzent Statystyczny

  1. dr Dariusz Karaś, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Partnerzy platformy czasopism