Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 1 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Woda w stosunkach prawnych – dzieło autorów czeskich z perspektywy polskiej Abstrakt  PDF
Wojciech Radecki, Jerzy Rotko
 
No 3 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Wybrane aspekty przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego Abstrakt  PDF
Aleksandra Ciesielska, Kamil Jasman
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Prawo powszechnego dostępu do wód publicznych i problemy z jego wykonywaniem ze szczególnym uwzględnieniem jezior Abstrakt  PDF
Michał Marszelewski, Włodzimierz Marszelewski
 
No 4 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r., sygn. II OSK 2957/12 Abstrakt  PDF
Małgorzata Szalewska
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. II OW 127/13 Abstrakt  PDF
Karolina Szuma
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Cele prewencyjne zarządzania ryzykiem powodziowym w prawie ochrony środowiska Abstrakt  PDF
Piotr Korzeniowski
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Nabycie własności gruntu pokrytego wodami Abstrakt  PDF
Bartosz Rakoczy
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Nadzór nad działalnością spółki wodnej Abstrakt  PDF
Małgorzata Szalewska
 
No 3 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Zakaz budowy nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek i jezior i innych zbiorników wodnych Abstrakt  PDF
Katarzyna Wesołowska
 
No 3 (2013): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Problemy własności jezior w Polsce Abstrakt  PDF
Michał Marszelewski, Włodzimierz Marszelewski
 
No 1 (2013): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Własność wód w prawie polskim Abstrakt  PDF
Bartosz Rakoczy
 
No 2 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Rozwiązanie spółki wodnej w prawie polskim Abstrakt  PDF
Katarzyna Kierzkowska
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism