Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 3 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Pojęcie „»niedyskryminacyjnego ze względu na koszty« charakteru postępowań sądowych” w świetle wyroku TS UE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-530/11 – komentarz Abstrakt  PDF
Karolina Karpus
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w partycypacji społecznej w ochronie środowiska w świetle wyroku TS UE z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie C-416/10 – komentarz Abstrakt  PDF
Karolina Karpus
 
No 1 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska - transpozycja trzeciego filaru konwencji z Aarhus do prawa Unii Europejskiej Abstrakt  PDF
Agnieszka Knade-Plaskacz
 
No 1 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie C-204/09 Flachglas Torgau GmbH przeciwko Bundesrepublik Deutschland Abstrakt  PDF
Karolina Szuma
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism