Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 2 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Pojęcie szkody i odpowiedzialności prawnej jako podstawa kształtowania produktu ubezpieczenia środowiskowego Abstrakt  PDF
Malwina Maria Lemkowska
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Sankcyjna decyzja zobowiązująca jako instrument odpowiedzialności administracyjnej w prawie ochrony środowiska Abstrakt  PDF
Piotr Korzeniowski
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2011 r., II OSK 1729/10 Abstrakt  PDF
Mariusz Baran
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Działanie lub zaniechanie organu administracji publicznej jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność administracyjną na przykładzie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska w orzecznictwie sądów administracyjnych Abstrakt  PDF
Mateusz Karciarz, Maciej Kiełbus
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Ocena skuteczności instrumentów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami stosowanych przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) na przykładzie działalności Straży Gminnej w Kęsowie oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy Abstrakt  PDF
Joanna Kierzkowska
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Zasada „zanieczyszczający płaci” w czeskim prawie środowiska w porównaniu z prawem polskim Abstrakt  PDF
Daria Danecka, Wojciech Radecki
 
No 1 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Rosyjska agresja na Krym i jej wpływ na środowisko człowieka: kilka uwag z perspektywy międzynarodowego prawa środowiska Abstrakt
Maryna Medvedieva
 
No 4 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. I CSK 477/13 Abstrakt  PDF
Marcin Drewek
 
No 2 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne oraz jej implementacja do polskiego porządku prawnego Abstrakt  PDF
Szymon Raniszewski
 
No 1 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2015 r., sygn. III CZP 114/14 Abstrakt  PDF
Bartosz Rakoczy
 
No 3 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Odpowiedzialność cywilna lekarza weterynarii w prawie polskim Abstrakt  PDF
Michał Dymek
 
No 2 (2011): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Odpowiedzialność w prawie atomowym za szkodę jądrową w środowisku Abstrakt  PDF
Natalia Tucholska
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism