Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 55/14 Abstrakt  PDF
Paweł Daniel
 
No 3 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Problemy zasad klasyfikacji odpadów organicznych Abstrakt  PDF
Wojciech Czekała, Andrzej Lewicki, Damian Janczak
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Ocena skuteczności instrumentów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami stosowanych przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) na przykładzie działalności Straży Gminnej w Kęsowie oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy Abstrakt  PDF
Joanna Kierzkowska
 
No 3 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Glosa do wyroku WSA w Białymstoku z dnia 27 lutego 2014 r., II SA /Bk 702/13 Abstrakt  PDF
Małgorzata Szalewska
 
No 3 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Prawne i techniczne aspekty gospodarowania odpadami komunalnymi Abstrakt  PDF
Elżbieta Małgorzata Zębek, Marek Raczkowski
 
No 4 (2013): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Glosa do wyroku NSA z dnia 20 czerwca 2013 r. II OSK 500/12 Abstrakt  PDF
Karolina Szuma
 
No 3 (2013): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Recenzja opracowania Wojciecha Radeckiego – Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2013 Abstrakt  PDF
Karolina Szuma
 
No 1 (2011): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Przegląd piśmiennictwa włoskiego w zakresie regulacji prawnych dotyczących gospodarowania odpadami Abstrakt  PDF
Karolina Szuma
 
No 1 (2013): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin. Abstrakt  PDF
Grzegorz Klimek
 
No 4 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Zasady odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi na gruncie znowelizowanej ustawy o u trzymaniu czystości i porządku w gminach Abstrakt  PDF
Martyna Kropiewnicka
 
No 4 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Rola i miejsce spalarni odpadów w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na tle realizacji zrównoważonego rozwoju Abstrakt  PDF
Dariusz Ostrowiecki
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism