Etyka konfucjańska a chiński duch kapitalizmu

Maciej Meyer

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2012.011

Abstract


Celem tego artykułu jest zbadanie związku między religią dynamicznie rozwijających się Chin a ich gospodarką. Tekst nawiązuje do tezy Maxa Webera, który uważał, że to protestantyzm wywiera najlepszy wpływ na rozwój gospodarczy. Autor uważa, że konfucjanizm jest pozytywnie skorelowany z rozwojem gospodarczym Chin, choć jego wpływ nie jest taki jednoznaczny. Artykuł ma być głosem w dyskusji nad przyczynami wzrostu gospodarki chińskiej, uwzględniającym uwarunkowania kulturowe. Nie są one jedynym czynnikiem tego wzrostu, ale pomagają w zrozumieniu źródeł sukcesów ekonomicznych Chińczyków. Działają oni w oparciu o inne wartości niż kraje Zachodu i chociaż rozwój globalizacji może prowadzić do ich konwergencji, to nadal istnieją różnice kulturowe, które mają duże i niedocenione znaczenie dla teorii i praktyki ekonomii. Aby osiągnąć cel badawczy autor dokonuje analizy istniejącej literatury na dany temat, nawiązując także do myśli Webera. Wykorzystano metodę opisową do rozważań teoretycznych z uwzględnieniem odniesień do zagadnień praktycznych.

Keywords


Chiny; gospodarka; kapitalizm; konfucjanizm

Full Text:

PDF (Polish)

References


Filozofia konfucjańska wróci do szkół (2011), „Rzeczpospolita”, 04 kwietnia.

Hu stresses full implementation of free religious policy (2007), “Xinhua”, December 19.

The Post-Confucian Challenge, (1980), “The Economist”, February 9.

Chang H.-J. (2003), The East Asian Development Experience, [w:] Chang, H.-J. (ed.), Rethinking development economics. London: Anthem Press.

Cheng C.K. (1944), Familism: The Foundation of Chinese Social Organization, “Social Forces”, 23.

Eckstein A., Fairbank J. K., Yang, L. S. (1960), Economic Change in Early Modern China: An Analytical Framework, “Economic Development and Cultural Change”, 9(1).

Global Economic Prospects. Commodities of the Crossroads (2009), The World Bank, Oxford University Press, New York.

Hofstede G., Bond M.H. (1988), The Confucius Connection: From Cultural Roots To Economic Growth, “Organizational Dynamics”, 16(4).

Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.

Koehn D. (2001), Confucian Trustworthiness and the Practice of Business in China, “Business Ethics Querterly”, 11.

Lam K.Ch.J. (2003), Confucian Business Ethics and the Economy, “Journal of Business Ethics”, 43.

Lane J.-E., Ersson S. (2005), Culture and Politics. A Comparative Approach, Ashgate, Aldershot.

Pye W.L. (1985), Asian Power and Politics. The Cultural Dimensions od Authority, Harvard University Press, Cambridge.

Romar E.J. (2004), Globalization, Ethics, and Opportunism: A Confucian View of Business Relatioships, “Business Ethics Quarterly”, 14.

Song Y.-B. (2002), Crisis of Cultural Identity in East Asia: On the Meaning of Confucian Ethics in the Age of Globalisation, “Asian Philosophy”, 12(2).

The East Asian Miracle (1993), The World Bank., Oxford University Press, New York.

The World in 2011. 25-year Special Edition (2011), “The Economist”.

Tu W. (1990), The Confucian Dimension in the East Asian Development Model, “Kasarinlan”, 2nd Quarter.

Weber M. (2010), Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wyd. Aletheia, Warszawa.

Weber M. (1968), The Religion of China: Confucianism and Taoism, The Free Press , New York.

Zhuang J.Y., Thomas S., Miller D. L. (2005), Examining Culture’s Effect on Whistle-blowing and Peer Reporting, “Business and Society”, 44(4).
p-ISSN 2083-1277
e-ISSN 2353-1827

Partnerzy platformy czasopism