Primate Mikołaj Prażmowski and the Unwelcome Papal Legation in Poland-Lithuania (1668–69)

Dorota Gregorowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LEGATIO.2018.02

Abstract


The article presents the reasons for refusing to receive the papal legation of Pope Clement IX in the matter of John Casimir Vasa’s abdication (1668) and, especially, the subsequent royal election (1669), by the Catholic Primate of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Mikołaj Prażmowski. Prażmowski’s refusal to receive the legation has been overlooked in the literature on the subject so far. The author, on the basis of the diplomatic dispatches of the apostolic nuncios and on their instructions, will analyse the problematic relations of Prażmowski with papal diplomats, and explain why the papal legation ended in fiasco. The researcher concludes that the fiasco of papal legation was another clear indication of the Papacy’s lack of sufficient leverage in the post-Westphalian world, as it was fundamentally weakened by the deep divisions between the Catholic powers of France and the Habsburgs, which Westphalia had signally failed to resolve. Nowhere was this more apparent than in Poland-Lithuania, where the battle between Catholic supporters of the Habsburgs and France over the succession had profoundly divided the republic.

Keywords


Mikołaj Prażmowski; papal legation; seventeenth century; Polish-Lithuanian Commonwealth; Catholic Church; Clement IX

Full Text:

PDF

References


Archival Sources

Rome, Archivio Apostolico Vaticano,

Segreteria di Stato,

Germania 185;

Nunz. Diverse 27, 151;

Polonia 81, 82, 182.

Rome, Archivio Capitolino,

Archivio Orsini, I Serie, Corrispondenza familiare, diplomatica e amministrativa, vol. 247, 249.

Printed Primary Sources

Christine de Suède et le cardinal Azzolino: Lettres inédites (1666–1668) avec une introduction et des notes par le Baron de Bildt, ed. by Carl Nils Daniel Bildt (Paris: Plon, 1899)

Elementa ad Fontium Editiones, III, Repertorium Rerum Polonicarum ex Archivo Orsini in Archivo Capitolino Romae, I pars, ed. by Wanda Wyhowska de Andreis (Rome: Istitutum Historicum Polonicum, 1961)

Elementa ad Fontium Editiones, X, Repertorium Rerum Polonicarum ex Archivo Orsini in Archivo Capitolino Romae, III pars, ed. by Wanda Wyhowska de Andreis, (Romae: Istitutum Historicum Polonicum, 1964)

Elementa ad Fontium Editiones, XVIII, Collectanea e rebus Polonicis Archivi Orsini in Archivo Capitolino Romae, II pars, ed. by Wyhowska de Andreis (Romae: Istitutum Historicum Polonicum, 1968)

Dykmans, Marc, Le Céremonial Papal de la Fin du Moyen Age à la Renaissance. II: De Rome en Avignon ou le Céremonial de Jacques Stefaneschi (Brussels: Institut Historique Belge de Rome, 1981)

Piasecki, Paweł, Kronika Pawła Piaseckiego biskupa przemyślskiego, ed. by Julian Bartoszewicz (Cracow: Uniwersytet Jagielloński, 1870)

Wierzbowski, Teodor, Vincent Laureo, évêque de Mondovì, nonce apostolique en Pologne, 1574–1578 (Warsaw: J. Berger, 1887)

Secondary Works

Andretta, Stefano, L’arte della prudenza. Teorie e prassi della diplomazia nell’Italia del XVI e XVII secolo (Rome: Biblink, 2006)

Barbiche, Bernard, De Dainville-Barbiche, Ségolène, ‘Les légats a latere en France et leurs facultés aux XVI et XVII siècles’, Archivum Historiae Pontificiae, 23 (1985), 93–165

Bély, Lucien, ‘La médiation diplomatique au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle’, in Armées et diplomatie dans l’Europe di XVIIe siècle. Actes du Colloque de 1996. Bulletin nr 16, Paris 1992, 129–47

Czermak, Wiktor, ‘Ostatnie lata życia Jana Kazimierza’, in Ostatnie lata Jana Kazimierza, ed. by Adam Kersten (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972, 259–447

Dąbrowski, Janusz, ‘Senat koronny wobec abdykacji Jana Kazimierza’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 127 (2000), 39–58

Gregorowicz, Dorota, ‘Stolica Apostolska wobec abdykacji Jana Kazimierza 1667–1668’, Kronika Zamkowa. Roczniki, 2 (68) 2015, 139–63

Góralski, Wojciech, ‘Instytucja prymasów w Kościele katolickim’, in Prymasi i prymasostwo w dziejach państwa i narodu polskiego, ed. by Wiesław Jan Wysocki (Warsaw: Instytut Wydawniczy Pax, 2002), pp. 10–15

Hundert, Zbigniew, Wojsko koronne w walce stronnictwa malkontentów z ugrupowaniem dworskim 1669–1673 (Oświęcim: Napoleon V, 2014)

Kłaczewski, Witold, W przededniu wojny domowej w Polsce. Walka sejmowa z lat 1664–1665 (Lublin: UMCS, 1984)

————, Jerzy Sebastian Lubomirski (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002)

Kraszewski, Igor, ‘Rokosz Lubomirskiego. Tło konfliktu wewnętrznego w rzeczypospolitej XVII wieku’, in Bitwa pod Mątwami. Historia i pamięć, ed. by Tomasz Łaszkiewicz (Inowrocław: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu, 2017), 13–35

Matwijów, Maciej, ‘Geneza abdykacji Jana Kazimierza Wazy 1662–1668’, Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 11 (2000), 79–136

————, Ostatnie sejmy przed abdykacją Jana Kazimierza 1667 i 1668 (Wrocław: Polska Akademia Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992)

Nagielski, Mirosław, Rokosz Jerzego Lubomirskiego w 1665 roku (Warsaw: Trio, 1994)

————, Druga wojna domowa w Polsce: z dziejów polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej u schyłku rządów Jana Kazimierza Wazy (Warsaw: Neriton, 2011)

Ochmann, Stefania, Sejmy lat 1661–1662. Przegrana batalia o reformę ustroju Rzeczypospolitej (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1977)

Ochmann-Staniszewska, Stefania, Staniszewski, Zdzisław, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, 1 (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000)

Płaza, Stanisław, Rokosz Lubomirskiego (Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1996)

Prodi, Paolo, Diplomazia del Cinquecento. Istituzioni e prassi (Bologna: Pàtron, 1963)

Przyboś, Adam, Michał Korybut Wiśniowiecki 1640–1673 (Kraków: Universitas, 2007)

————, ‘Prażmowski, Mikołaj’, Polski Słownik Biograficzny, XVIII/3, 1984, 382–89

Schilling, Heinz, ‘The two Papal Souls and the Rise of an Early Modern State System’, in Papato e politica internazionale nella prima età moderna, ed. by Maria Antonietta Visceglia (Rome: Viella, 2013), 103–16

Tallon, Alain, ‘Conflicts et médiationes dans la politique internationale de la papauté’, in Papato e politica internazionale nella prima età moderna, ed. by Maria Antonietta Visceglia (Rome: Viella, 2013), 117–30

————, ‘Les missions de paix de la papauté au XVIe siècle’, in Guerres et paix en Europe centrale aux époques moderne et contemporaine. Mélanges d’histoire des relations internationales offerts à Jean Bérenger, ed. by Daniel Tollet (Paris: Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2003), 165–80

Tygielski, Wojciech, Rzymu do Rzeczypospolitej. Studia z dziejów nuncjatury apostolskiej w Polsce, XVI i XVII w. (Warsaw: Wydawnictwa Fundacji “Historia pro Futuro”, 1992)

Wasilewski, Tadeusz, Ostatni Waza na polskim tronie (Katowice: Śląsk, 1984)

————, Jan Kazimierz (Warszawa: Zamek Królewski, 1985)

Wierzbowski, Teodor, Uchańsciana, czyli zbiór dokumentów wyjaśniających życie i działalność Jakóba Uchańskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, legata urodzonego, Królestwa Polskiego prymasa i pierwszego księcia, vol. V, Jakób Uchański, arcybiskup gnieźnieński, (1502–1581): monografia historyczna (Warsaw: J. Berger, 1892)

Wiszowata-Walczak, Katarzyna, Pietro Vidoni – nuncjusz w Rzeczypospolitej 1652–1660 (Ph.D. thesis)

Wodka, Joseph, Zur Geschichte der nationalen Protektorate der Kardinäle an der römische Kurie (Innsbruck–Leipzig: F. Rauch, 1938)

Wójcik, Zbigniew, Jan Kazimierz Waza (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism