CSR as a Source of Competitive Advantage: The Case Study of Polpharma Group

Paweł Cegliński, Anna Wiśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JCRL.2016.020

Abstract


Purpose: The main purpose of this paper is to analyse the relations between CSR activities and competitive advantages. I t discusses how companies undertake CSR activities and what benefits can be gained because of these activities.

Methodology/approach: The paper is based on the Polpharma’ s single case study. The narrative literature review was applied to build up the theoretical foundation for the empirical study.

Findings: CSR activities undertaken by companies can be a source of many benefits, which may translate into gaining competitive advantages. The analysis of the case of Polpharma shows positive outcomes of undertaking CSR activities related to increase in customer trust to the company and its competitive position.

Originality/value: CSR issues are a relatively popular topic of research in the field of management, but they are not often considered from the strategic point of view as presented in this article.

Paper type: case study.


Keywords


corporate social responsibility; CSR; competitive advantage

Full Text:

PDF

References


Adamczyk, J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw przedsiębiorstw: Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Amit, R., Schoemaker, P.J.H. (1993), “Strategic Assets and Organizational Rents”, Strategic Management Journal, Vol. 14, No. 1, pp. 33 – 46.

Barney, J. (1991), “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, Vol. 17, No. 1, pp. 99 – 120.

Bernacka, M., Jędrzejowska, U. (2012), “Społeczna odpowiedzialność biznesu w budowie wartości przedsiębiorstwa”, in: Jabłoński, A. (Ed.), Strategiczny wymiar funkcjonowania współczesnych organizacji: Strategie, modele biznesu, finanse, zasoby ludzkie, relacje, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.

Calnan, M., Rowe, R. (2007), “Trust and Health Care”, Sociology Compass, Vol. 1, Issue 1, pp. 283 – 308.

Ceglińska, M., Cegliński, P. (2014), “Motives for Considerations of CSR Concept Assumptions for Building a Business Strategy”, Journal of Corporate Responsibility and Leadership, Vol. 1, Issue 1, pp. 9 – 20.

Cegliński, P. (2016), “Przewagi konkurencyjne małych i średnich przedsiębiorstw”, Acta Universitatis Nicolai Copernici – Zarządzanie, XLIII, No. 3, pp. 165 – 173.

Chodorek, M. (2013), “The Role of Talent Management in Creating Pro-developmental Outcomes of Positive Organisational Potential”, in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Positive Management: Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 179 – 202.

Dańda, A., Lubecka J. (2010), “Metodologia tworzenia case study”. Retrieved from http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/konkursy/Metodologia_tworzenia_case_study.pdf (accessed 16 February 2017).

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2015), “IX Ranking Odpowiedzialnych Firm”. Retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/04/Ranking-Odpowiedzialnych-Firm-2014.pdf (accessed 27 December 2016).

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2016), “X Ranking Odpowiedzialnych Firm”. Retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/05/ROF-dodatek-DGP.pdf (accessed 27 December 2016).

Friedman, M. (1963), Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago.

Glińska-Neweś, A., Stankiewicz, M.J. (2013), “Key Areas of Positive Organisational Potential as Accelerators of Pro-developmental Employee Behaviours”, in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Positive Management: Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 17 – 34.

Grant, R.M. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Handy, Ch. (2002), “What’s a Business for?”, Harvard Business Review, December, pp. 49 – 55.

Hillman, A.J., Keim, G.D. (2001), “Shareholder Value, Stakeholder Management, and Social Issues: What’s the Bottom Line?”, Strategic Management Journal, Vol. 22, Issue 2, pp. 125 – 139.

Historia (nd). Retrieved from http://www.polpharma.pl/firma/historia/ (accessed 27 December 2016).

Historia CSR (nd). Retrieved from http://www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/historia-csr-grupy-polpharma/ (accessed 27 December 2016).

Inicjatywy CSR (nd). Retrieved from http://www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/inicjatywy-csr/ (accessed 27 December 2016).

Jak działamy (nd). Retrieved from http://www.polpharma.pl/fundacja/o-fundacji/jak-dzialamy/ (accessed 27 December 2016).

Józefowicz, B. (2013), “Trust in Creating Pro-developmental POP Outcomes”, in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Positive Management: Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 155 – 178.

Karaszewski, R., Lis, A. (2014), “Is Leadership an Antecedent of Corporate Social Responsibility?: The Study in the Context of Positive Organisational Potential”, Journal of Corporate Responsibility and Leadership, 2014, Vol. 1, I ssue 1, pp. 53 – 70.

Kim jesteśmy (nd). Retrieved from http://www.polpharma.pl/firma/kim-jestesmy/ (accessed 27 December 2016).

Koalicja Rzeczników Etyki (nd). Retrieved from http://ungc.org.pl/programy/koalicja-rzecznikow-etyki/ (accessed 27 December 2016).

KPMG International (2013), The KPMG Survey of Corporate Social Responsibility Reporting 2013.

Kwiecińska, M. (2015), “Filantropia korporacyjna i jej znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw – przegląd badań”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 400, pp. 92 – 103.

Marcinkowska, M. (2010), “Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne: aspekty teoretyczne”, Przegląd Organizacji, No. 10, pp. 7 – 10.

MarketLine (2012), Pharmaceuticals in Poland, MarketLine, October 2012.

MarketLine (2014), Pharmaceuticals in Poland, MarketLine, April 2014.

Miles, M.P., Covin, J.C. (2000), “A Source of Reputational, Competitive and Financial Advantage”, Journal of Business Ethics, Vol. 23, Issue 3, pp. 299 – 311.

Militaru, Gh., Ionescu, S. (2006), “The Competitive Advantage of Corporate Social Responsibility”, Universitea Politehnica Bucuresti Scientific Bulletin, Series D , Vol. 68, Issue 2, pp. 89 – 103.

Naukowa Fundacja Polpharmy (2016), “Raport roczny 2016”. Retrieved from http://www.polpharma.pl/upload/2016/09/raport-roczny-2016.pdf (accessed 27 December 2016).

Odpowiedzialność wobec pracowników (nd). Retrieved from http://www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/odpowiedzialnosc-wobec-pracownikow/ (accessed 27 December 2016).

Odpowiedzialność za produkt (nd). Retrieved from http://www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/odpowiedzialnosc-za-produkt/ (accessed 27 December 2016).

Odpowiedzialność za środowisko (nd). Retrieved from http://www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/odpowiedzialnosc-za-srodowisko/ (accessed 27 December 2016).

Odpowiedzialny Biznes (nd). Retrieved from https://odpowiedzialnybiznes.pl/english/(accessed 27 December 2016).

On Board PR (2011), “»Jak cię widzą, tak cię piszą«, czyli o Polaków zaufaniu do firm farmaceutycznych”. Retrieved from http://www.onboard.pl/data/file/pdf/raport_jak_cie_widza_tak_cie_pisza.pdf (accessed 23 January 2017).

Perrini, F., Pogutz, S., Tencati, A. (2006), Developing Corporate Social Responsibility: A European Perpective, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom.

Pettigrew, A.M. (2009), “Koncepcja odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu strategicznym”, in: Smith, N.C., Lenssen, G. (Eds.), Odpowiedzialność biznesu: Teoria i praktyka, Studio EMKA, Warszawa.

Piskalski, G. (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach: Teoria a praktyka, Fundacja CENTRUMCSR.PL, Warszawa.

Pivato, S., Misani, N., Tencati, A. (2008), “The Impact of Corporate Social Responsibility on Consumer Trust: The Case of Organic Food”, Business Ethics: A European Review, Vol. 17, No. 1, pp. 3 – 12.

Polpharma (2013), “Kongres »Świata Przemysłu Farmaceutycznego«. Prezentacja Honorowego Gospodarza”. Retrieved from http://kongresfarmaceutyczny.pl/uploads/article/files/a4e7c6b1cc53e85f2331ab2a6f887731f9fb7e24.pdf (accessed 24 January 2017).

Polpharma (2015a), “Kodeks Etyki Grupy Polpharma”. Retrieved from http://www.polpharma.pl/upload/2015/02/kodeks-etyki.pdf (accessed 27 December 2016).

Polpharma (2015b), “Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 – 2018”. Retrieved from http://www.polpharma.pl/upload/2016/02/strategia-spolecznej-odpowiedzialnosci-grupy-polpharma-2015 – 2018.pdf (accessed 27 December 2016).

Porter, M.E. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York.

Porter, M.E., Kramer, M.R. (2006), “Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”, Harvard Business Review, December, pp. 78 – 92.

Porter, M.E., Kramer, M.R. (2007), “Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej”, in: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion, Warszawa.

Promocja sportu (nd). Retrieved from http://www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/promocja-sportu/ (accessed 27 December 2016).

Roszkowska, P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym: Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.

Saeed, M.M., Arshad, F. (2012), “Corporate Social Responsibility as a Source of Competitive Advantage: The Mediating Role of Social Capital and Reputational Capital”, Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, Vol.19, Issue 4, pp. 219 – 232.

Sierpińska, M. (1997), “Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie”, in: Sierpińska, M., Wędzki, D . (Eds.), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 35 – 72.

Skrzypczyńska, K. (2013), “Corporate Social Responsibility as an Indicator of the Company Positive Organisational Potential”, in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Positive Management: Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora, Toruń TNOiK, pp. 261 – 286.

Stankiewicz, M.J. (2013), “Introduction”, in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Positive Management: Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 9 – 15.

Sternberg, E. (1998), Czysty biznes: Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sudoł, S. (2006), Przedsiębiorstwo: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Waddock, S.A., Graves, S.B. (1997), “The Corporate Social Performance-Financial Performance Link”, Strategic Management Journal, Vol. 18, Issue 4, pp. 303 – 319.

WBCSD (nd), Corporate Social Responsibility: Meeting Changing Expectations, World Business Council for Sustainable Development, Geneva.

Werther, W.B., Chandler, D . (2006), Strategic Corporate Social Responsibility, Stakeholder in a Global Environment, Sage Publications, Thousand Oaks, London.

Wolak-Tuzimek, A. (2013), “Corporate Social Responsibility as a Source of Competitive Advantage”, Central European Review of Economics and Finance, Vol. 3, No. 1, pp. 59 – 70.

Wolontariat pracowniczy (nd). Retrieved from http://www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/zaangazowanie-spoleczne/wolontariat-pracowniczy/ (accessed 27 December 2016).

Wprost (2015), “200 największych polskich firm 2015”. Retrieved from http://rankingi.wprost.pl/200-najwiekszych-firm (accessed 24 January 2017).

Współpraca (nd). Retrieved from http://www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/wspolpraca-ze-srodowiskiem-studenckim/ (accessed 27 December 2016).

Zrównoważony łańcuch dostaw (nd). Retrieved from http://www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/zrownowazony-lancuch-dostaw/ (accessed 27 December 2016).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


p-ISSN 2392-2680
e-ISSN 2392-2699

Partnerzy platformy czasopism