The Manifestations of Positive Leader Roles in Classical Theories of Leadership

Joanna Wegner

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JCRL.2016.018

Abstract


The aim of the paper is to identify the key functions performed by leaders in organisations, and to study how positive leaders affect their teams and the results achieved by subordinates. The paper analyses, through the lens of positive leadership, the importance of motivation, communication between organisational members, as well as delegation and transfer of responsibility manifested in classical theories of leader­ship. The literature survey is the main data collection technique applied to achieve the aim of the paper.


Keywords


positive leadership; leader; motivation; communication; delegation of responsibilities

Full Text:

PDF

References


Alderfer, C.P. (1972), Existence, Relatedness, and Growth: Human Needs in Organizational Settings, Free Press, New York.

Bergmann, H., Hurson, K., Russ-Eft, D. (1999), Lider w każdym z nas: Model powszechnego przywództwa, Wydawnictwo Galaktyka Sp. z o.o., Łódź.

Blanch, J., Gil, F., Antino, M., Rodriquez-Muñoz, A. (2016), “Positive Leadership Models: Theoretical Framework and Research”, Psychologist Papers, Vol. 37, Issue 3, pp. 170 – 176.

Cameron, K.S. (2012), Positive Leadership: Strategies for Extraordinary Performance, Berett-Koehler Publishers, San Francisco.

Chodorek, M. (2013), “The Role of Talent Management in Creating Pro-developmental Outcomes of Positive Organisational Potential”, in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Positive Management: Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 179 – 202.

Deering, A., Dilts, R., Russell, J. (2009), Przywództwo Alfa: Narzędzia dla liderów biznesu, którzy oczekują więcej od życia, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.

De Pree, M. (1999), Przywództwo jest sztuką, Business Press, Warszawa.

Giuliani, R.W. (2003), Przywództwo, Wydawnictwo ,,M”, Kraków.

Glińska-Neweś, A. (2013), “Employee Interpersonal Relationships”, in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Positive Management: Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 125 – 154.

Glińska-Neweś, A., Stankiewicz, M.J. (2013), “Key Areas of Positive Organisational Potential as Accelerators of Pro-developmental Employee Behaviours”, in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Positive Management: Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 17 – 34.

Herzberg, F. (1966), Work and the Nature of Man, World Publishing, Cleveland.

Jankowska, Z. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kanarski, L. (2005), Przywództwo we współczesnych organizacjach, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Karaszewski, R., Lis, A. (2013), “The Role of Leadership to Stimulate Pro-developmental Positive Organisational Potential”, in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Positive Management: Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 59 – 87.

Karaszewski, R., Lis, A. (2016), “Czy koncepcja pozytywnego przywództwa może stać się paradygmatem w naukach o zarządzaniu”, Nauki o Zarządzaniu, No. 2(27), pp. 72 – 80.

Karaś, R. (2003), Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Kasianiuk, K. (Ed.) (2008), Lider, manager, oportunista – współczesne koncepcje przywództwa, Centrum Kreowania Liderów, Collegium Civitas Press, Warszawa.

Majewska-Opiełka, I. (1998), Umysł lidera: Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku, Wydawnictwo MEDIUM, Warszawa.

Marques, J. (2013), Lider(ka) z krwi i kości: Świadome przywództwo, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z. o.o., Sopot.

Maslow, A. (2006), Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Maxwell, J.C. (2010), Przywództwo. Złote zasady: Czego nauczyło mnie życie lidera, MT Biznes, Warszawa.

McClelland, D. (1988), Human Motivation, Cambridge University Press, Cambridge.

McGregor, D. (1960), The Human Side of Enterprise, McGrawHill, New York.

Pietrzak, T. (2012), Jak zostać szefem? Rozwiń w sobie cechy lidera i osiągnij własne cele zawodowe, Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o., Gliwice.

Robbins, S.P. (2001), Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.

Sekuła, Z. (2008), Motywowanie do pracy: Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Webber, R.A. (1984), Zasady zarządzania organizacjami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Wińska, J. (2013), “Language of Internal Communication in Creating Pro-developmental POP Outcomes”, in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Positive Management: Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 203 – 228.

Zbierowski, P., Góra, K. (2014), “Positive Leadership: Its Nature, Antecedents and Consequences”, Journal of Positive Management, Vol. 5, No. 1, pp. 85 – 99.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


p-ISSN 2392-2680
e-ISSN 2392-2699

Partnerzy platformy czasopism