The Role of Trust for Leadership in Team Sports

Patrycja Gulak-Lipka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JCRL.2016.015

Abstract


Today’s sport in many ways is like business. Numerous con­cepts as well as characteristics are adequate for both. The role of leaders in sports and business is invaluable when it comes to reaching goals or creating positive work environment. The aim of the paper is to identify the role of trust in relationships within a sport team, particularly between the leader and the rest of the group (trust in leader), and to highlight the impact of trust on the effectiveness of leaders’ work and successes achieved by a team.

Keywords


leadership; leaders in sport; trust; trust within a team; trust in leader; competence; motivation

Full Text:

PDF

References


Anderson, C., Brion, S., Moore, D.A., Kennedy J.A. (2012), “A Status-enhancement Account of Overconfidence”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 103, Issue 4, pp. 718 – 735.

Adair, J. (2010), Kształtowanie liderów: Siedem zasad rozwijania zdolności przywódczych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Barrow, J.C. (1977), “The Variables of Leadership: A Review and Conceptual Framework”, Academy of Management Review, Vol. 2, No. 2, pp. 231 – 251.

Behling, O., Shriesheim, C. (1976), Organisational Behavior Theory: Research and Application, Allyn and Bacon, Boston.

Covey, S.M.R, Merril, R.R. (2009), Szybkość zaufania: Jak dzięki zaufaniu przyspieszyć sukces w biznesie, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

Cox, R. (1990), Sports Psychology Concepts and Applications, W.C. Brown Publisher, Dubuque.

Cuddy, A.J.C., Kohut, M., Neffinger, J. (2015), “Przywództwo zaczyna się od zaufania”, Harvard Business Review Polska, No. 4 (146), pp. 38 – 45.

Czajkowski, Z., (2003), “Teorie przywództwa i ich znaczenie w sporcie”, Sport Wyczynowy, No. 3 – 4, pp. 77 – 89.

Decker, E. (2014), “9 Ways to Create Team Chemistry”. Retrieved from https://www.rewireme.com/happiness/9-ways-create-team-chemistry/ (accessed on 20 April 2015).

Fiedler, F.E. (1967), A Theory of Leadership Effectiveness, McGraw-Hill, New York.

Glińska-Neweś, A. (2013), “Employee Interpersonal Relationships”, in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Positive Management: Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 125 – 154.

Gobillot, E. (2008), Przywództwo przez integrację: Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.

Herzig, M. (2002), “Psychologiczne uwarunkowania i umiejętności a skuteczność pracy trenera”, Sport Wyczynowy, No. 5 – 6, pp. 26 – 31.

Józefowicz, B. (2013), “Trust in Creating Pro-developmental POP Outcomes”, in: Stankiewicz, M.J., (Ed.), Positive Management: Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 155 – 178.

Kramer, R.M., Cook, K.S. (2004), “Trust and Distrust in Organizations: Dilemmas and Approaches”, in: Kramer, R.M., Cook, K.S. (Eds.), Trust and Distrust in Organizations: Dilemmas and Approaches, Russell Sage, New York, pp. 1 – 18.

Lewicka, D., Krot, K. (2014), “Rodzaje i wymiary zaufania jako determinanty kultury proinnowacyjnej”, Marketing i Rynek, No. 5, pp. 1121 – 1127.

Lis, A., Glińska-Neweś, A., Kalińska, M. (2014), “The Role of Leadership in Shaping Interpersonal Relationships in the Context of Positive Organizational Potential”, Journal of Positive Management, Vol. 5, No. 4, pp. 28 – 49.

Matusiak, J. (2001), “Przywództwo w sporcie”, Sport Wyczynowy, No 5 – 6, pp. 49 – 57.

Stogdil, R.M. (1948), “Personal Factors Associated with Leadership: A Survey of the Literature”, Journal of Psychology, Vol. 25, Issue 1, pp. 35 – 71.

Wałach-Biśta, Z. (2013), “Przywództwo w sporcie: Oczekiwania zawodników wobec trenera a jego zachowanie prezentowane”, in: Kosiewicz, J., Michaluk, T., Pezdek, K. (Eds.), Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej, Wydawnictwo AWF, Wrocław, pp. 138 – 150.

Weinberg, R.S., Gould, D. (2007), Foundations of Sport and Exercise Psychology, Human Kinetics, Champaign.

Williams, M.R. (2013), Przywództwo w świecie biznesu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Zhang, Z., Chelladurai, P. (2013), “Antecedents and Consequences of Athlete’s Trust in the Coach”, Journal of Sport and Health Science, Vol. 2, Issue 2, pp. 115 – 121.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


p-ISSN 2392-2680
e-ISSN 2392-2699

Partnerzy platformy czasopism