Author Details

Madrak-Grochowska, Małgorzata, Nicolaus Copernicus University, Poland

  • Vol 3, No 2 (2009) - Uwarunkowania polityki monetarnej w realiach integracji walutowej Unii Europejskiej
    Trójkąt niespójnych rozwiązań systemowych a możliwe modyfikacje reżimu kursowego Polski w okresie przygotowywania się do przyjęcia euro
    Abstract  PDF
  • Vol 1, No 1-2 (2008) - Determinanty przepływów kapitałowych
    EKONOMETRYCZNY MODEL ZGODNY KURSU WALUTOWEGO EUR/PLN W LATACH 2000-2006
    Abstract  PDF


Partnerzy platformy czasopism