Vol 1, No 1-2 (2008)

Table of Contents

Polska polityka monetarna

Maciej Ryczkowski
PDF
9-22
Ilona Pietryka
PDF
23-37

Determinanty przepływów kapitałowych

Elżbieta Rogalska
PDF
41-54
Dorota Zbierzchowska
PDF
55-67
Małgorzata Madrak-Grochowska
PDF
69-87

Procesy restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw

Mateusz Mrówka
PDF
91-99
Paweł Antonowicz
PDF
101-110

Zarządzenie ryzykiem

Karolina Przenajkowska
PDF
113-126
Agnieszka Syrocka
PDF
127-141

Varia

Ewa Cieślik
PDF
145-160
Krzyszof Rutkiewicz
PDF
161-170
Magdalena Mądra
PDF
171-182
Marta Karwacka
PDF
183-194


Partnerzy platformy czasopism