No 20 (2016)

Spis treści

Articles

Walter E. Block, Eric Schade
11-22
Przemysław Hankus
PDF
23-38
Łukasz Perlikowski
PDF
39-68
Bartłomiej Michalak
PDF
69-79
Igor Wysocki
81-88
Małgorzata Kasperska-Ścibor
PDF
89-100

Reviews

Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć, Horyzont Konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, ss. 552.
Krzysztof Tarkowski
PDF
103-109
Paweł Dybel, Dylematy demokracji. Kontekst polski, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2015, ss. 361.
Barbara Cyrek
PDF
111-113


Partnerzy platformy czasopism