Monarchia sofokratyczna według Platona

Łukasz Perlikowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2020.002

Abstrakt


The purpose of the text is to present the concept of monarchy resulting from the philosophy of Plato. The analysis is based in particular on dialogues that explicitly mention the monarchist system such as Statesman nad Laws. Plots from other dialogues such as Minos, Euthydemus or Republic are taken only briefly. The main research problem concerns the category of knowledge in the context of royal rule. In conclusion, we state that knowledge, apart from philosophical importance, also has the dimension of balancing violence as a means of exercising power. Hence, the Platonic concept of monarchy can be considered sophocratic, in other words based on the
rule of wisdom.


Słowa kluczowe


Platon; filozofia polityczna; monarchia; Polityk; Prawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles, Polityka, Warszawa 2010

Platon, Eutytdem, [w:] Platon, Dialogi, t. II, Kęty 1999

Platon, Państwo, Kęty 2003

Platon, Polityk, [w:] Platon, Dialogi, t. II, Kęty 1999

Platon, Prawa, Kęty 2017

Platon, Sofi sta, [w:] Platon, Dialogi, t. II, Kęty 1999

Platon, Statesman, [w:] Platon, Plato in Twelve Volumes. Vol. 12, London 1921

Polibiusz, Dzieje, t. I, Wrocław 1957

Pseudo–Platon, Minos, [w:] Pseudu-Platon, Zimorodek i inne dialogi, Warszawa 1985

Spinoza B., Traktaty, Kęty 2000

Balibar E., Spinoza i polityka, Warszawa 2009

Bartyzel J., O sztuce wypasania trzód: wiedza a władza w fi lozofi i politycznej Platona, „Sztuka i Filozofia” 8, 1994

Hayek F.A., Law, Legislation and Liberty, vol. I, London 1973

von Haller C.L., Restauracja nauki o państwie, czyli teoria stanu naturalnie-społecznego jako przeciwieństwo chimery ustroju sztucznie-obywatelskiego, [w:] T. Namowicz (red.), Państwo a społeczeństwo. Wizje wspólnot niemieckich od oświecenia do okresu restauracji, Poznań 2001

Jarra E., Idea państwa u Platona i jej dzieje, Warszawa 1918

Miller M.H., Th e Philosopher in Plato’a Statesman, Boston–London 1980

Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. I, Warszawa 2006

Rosen S., Plato’s Statesman: Th e Web of Politics, New Haven–London 1995

Schmitt C., The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum,

New York 2006

Schoefi eld M., Plato. Political Philosophy, Oxford 2006

Sloterdijk P., Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. Odpowiedź na Heideggera list o humanizmie,

„Przegląd Kulturoznawczy” 2008, nr 1(4)

Strauss L., Jak Alfarabi czytał Prawa Platona, „Kronos” 2012, nr 2

Voegelin E., Platon, Warszawa 2009


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism