Problems of Regionalization in the Light of the Schengen Zone

Mariusz Brzostek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2018.017

Abstrakt


Globalization is becoming increasingly challenging in the 21st century. Processes that go beyond the horizontal relations of the basic actors of international relations – states – become multifaceted. The Schengen area is an example of a new regional structure (though still not global). Based on the analysis of both EU activities and documents produced by the EC, the author points to the current limitations and potential possibilities of the Brexit Schengen Area. In the author's opinion, only further extension of the Schengen Area, with equal treatment of all its members, can overcome the deadlock which is relevant to the European Union and thus to a large extent the Schengen Area.

Słowa kluczowe


Schengen; globalization; future of the European Union

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fukuyama F. (1996), Koniec historii, Zysk i ska, 1996.

Hawking S. (2000), Krótka historia czasu, Zysk i S-ka, 2000.

Korpikiewicz H. (1998), Koncepcja wzrostu entropii a rozwój świata, Wydawnictwo Naukowe UAM, 1998.

Prigogine I., Stengers I. (1990), Z chaosu ku porządkowi, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.

Ruszkowski J. (2010), Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2010.

Articles:

Frankowski P., (2002), Stosunki międzynarodowe jako system chaotyczny, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska , vol. IX.

Kasporwicz D. (2012), Europejska (de) konstrukcja – ewolucja programowa partii skrajnie prawicowych wobec kwestii europejskich, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica ", 7.

Kozłowski K. (2017), Prawny oraz organizacyjny wymiar funkcjonowania strefy Schengen, Studia BAS, No. 3 (51).

Prażuch W. (2015), Postawy elit politycznych Europy Środkowej wobec integracji z UE w okresie przedakcesyjnym, "Rocznik Integracji Europejskiej", No. 9.

Schmitter Ph. (2002), Neo-neo-functionalism, working peppers.

White Paper on the future of Europe: five scenarios, URL: https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-five-scenarios_en, (accessed: 20.05. 2018).

Bielecki J., Unia Europejska: Śmierć Europy dwóch prędkości, URL: http://www.rp.pl/Polityka/304109912-Unia-Europejska-Smierc-Europy-dwoch-predkosci.html, (accessed: 02/05/2018).

Bielecki J., Europa: skrajna prwica zwiera szyki, URL: http://www.rp.pl/Unia-Europejska/301229937-Europa-Sskrajna-prawica-zwiera-szyki.html, (accessed on 02/05/2018).

Co to jest system informacyjny Schengen (SIS), URL: http://www.policja.pl/pol/sirene/sis/12473,Co-to-is-System-Informational-Schengen-SIS.html, (access: 30.05.2018).

Council of the EU, Statement of the EU on the UK referendum, 381/16. URL: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016 / 06/24 / joint-statement-uk-referendum / pdf, (access: 10/04/2018).

Declaration of the leaders of the 27 Member States and the European Council, European Parliament and European Commission, Roman Declaration, URL: https://europa.eu/european-union/eu60_pl, (accessed: 10/04/2018).

Juncker, J.C., Message on the Union in 2017, URL: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_en, (accessed: 29/05/2018).

Juncker J. C., Message on the state of the Union 2017, URL: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm (access: 10/04/2018).

Francuskie media: to koniec Europy 27 państw, URL: https://www.forbes.pl/wiadomosci/francuskie-media-to-koniec-europy-27-panstw/vsb4z2h, (accessed: 02/05/2018).

European Commission, Europe without borders. Schengen area, URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_en.pdf, (accessed: 20/05/2018).

Mauldin J., 3 Reasons Brits Voted For Brexit, URL: https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2016/07/05/3-reasons-brits-voted-for-brexit/#44fa801f9d6a, (access: 30/05/2018).

Monołowa E., Daremne apele Junkcera . Trzy kraje nie chcą Bułgarii w strefie Schengen, URL: http://forsal.pl/artykuly/1071525,daremne-apele-junckera-trzy-kraje-nie-chca-bulgarii-w-strefie-schengen.html, (access : 28/05/2018).

New regulations on the posting of employees - the most important changes, URL: http://www.infor.pl/prawo/praca/praca-za-granica/77775,3Nowe-przepisy-o-elegowaniu-pracownikow-najwazniejsze-wmiany.html, (access: 01/06/2018).

The Electoral Commission, EU referendum results, URL: https://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate -and-count-information, (access: 22/04/2018).

Piątkowska, M., Jak się Europa przed Polakiem otwierała, URL: http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,67527,9535543,Jak_sie_Europa_przed_Polakiem_otwierala.html, (access: 01/06/2018).

Waterfield B., France and Germany want right to pause free movement ‘for years’ over terror and migration fears, URL: https://www.thetimes.co.uk/article/france-and-germany-demand-right-to-suspend-schengen-zone-over-terror-and-migration-fears-3v6v3vnqf, (dostęp: 01.06.2018).

Życie w UE, URL: https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_pl, (dostęp: 01.06.2018).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism