Między liberalizmem a nacjonalizmem. Polska droga do demokratyzacji po 1989 roku

Jan Kujawski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2018.012

Abstrakt


The subject of this article is an attempt to define what was historically described as liberalism (as well as neoliberalism), as well as how this concept was adapted in political practice, how it evolved and achieved the greatest popularity, especially at the turn of the 1980s and 1990s. in countries undergoing political transformation (especially in Poland).


Słowa kluczowe


liberalizm; neoliberalizm; transformacja ustrojowa; historia idei

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beck, Ulrich, Grande, Edgar, Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Warszawa 2009.

Dudek, Antoni, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej, Kraków 2004.

Dunn, Elisabeth, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, Warszawa 2017.

Harvey, David, Neoliberalizm. Historia katastrofy, Warszawa 2008.

Krasnodębski, Zdzisław, Demokracja peryferii, Gdańsk 2003.

Leszczyński, Adam, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-80, Warszawa 2013.

March,James, Olsen, Johan, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Warszawa 2005.

Modzelewski, Karol, Dekada od komunizmu, Warszawa 1993.

Ost, David, Klęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2007.

Sadura, Przemysław, Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji, Warszawa 2015.

Standing, Guy Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2018.

Staniszkis, Jadwiga, Postkomunizm, Gdańsk 2005.

Szacki, Jerzy, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2003.

Szacki, Jerzy, Liberalizm po komunizmie, Warszawa 1994.

Wielomski, Adam, Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie, Warszawa 2007.

Załęski, Paweł, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Toruń 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism