Wizja wolnego rynku na gruncie brytyjskiego konserwatyzmu

Maria Kądzielska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2018.011

Abstrakt


Conservatives differ from libertarians in assuming that the free market alone is not enough to create economic coordination and social stability. They point to the historical and cultural conditions, which govern the development of societies. The Libertarians stand on a strong position, claiming that capitalism is the only system that is both effective and ethically correct and should not be limited. In the first part of my article, I present the vision of a free market in contemporary British conservatism based on the works of Roger Scruton. I explain the basic economic assumptions characteristic for the conservative worldview: a reference to the Austrian economic school - von Mises and Hayek, understanding the free market economy system and defining the concept of zero-sum game. In the second part of the article, I discuss the difference between conservatives and libertarians, in particular as regards to the role of the state and the function of private property. I present the concept of information provided in the price mechanism. In summary, I explain how the conservatives, and above all Roger Scruton, see the dependence of the free market idea on the idea of social justice and I refer this concept to the idea of a modern welfare state.


Słowa kluczowe


conservatism; libertarianism; Austrian economic school; zero-sum game

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hayek Friedrich, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Wyd. Znak, Kraków 1998.

Hayek Friedrich, Droga do zniewolenia, Wyd. Arcana, 2005.

Marks Karol, Kapitał, rozdz. 1. Towar, podrozdział: Fetyszyzm towarowy i jego tajemnica, tłum. M. Brzeziński, S. Krusiński, L. Krzywicki, K. Pławiński, K. Puchewicz i J. Siemaszko, Wyd. Zakłady Graficzne „Książka i Wiedza”, Warszawa 1951.

Mises Ludwig, Socjalizm, tłum. Stefan Sękowski, Wyd. Arcana, Kraków 2009.

Mises Ludwig, Mentalność antykapitalistyczna, tłum J. M. Małek, Wyd. Niepodległość 1991; Arcana 2000.

Mises Ludwig, Ludzkie działanie: Traktat o ekonomii, tłum. Witold Fałkowski, Wyd. Instytut Misesa, Warszawa 2007.

Neumann John, Morgenstern Oskar, The Theory of Games and Economic Behaviour, Wyd. Princeton University Press, Princeton 1944.

O'Neill John, Market: Ethics, Knowledge and Politics, Wyd. Routledge, London 1998.

Peikoff Leonard, Objectivism: The philosophy of Ayn Rand, Meridan Book, London 1993.

Rand Ayn, Czym jest kapitalizm?, w: A. Rand, Kapitalizm. Nieznany ideał, tłum. Łoziński J., Wydawnictwo Zysk i Ska, Poznań 2013.

Scruton Roger, Jak być konserwatystą, tłum. Tomasz Bieroń, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2016.

Scruton Roger, Pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei, tłum. Tomasz Bieroń, wyd. Antropos, Poznań 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism