Porównanie anarchistycznej etyki argumentacji Hoppego z demokratyczną isegorią grecką

Paweł Nowakowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2018.006

Abstrakt


The paper confronts the argumentation ethics developed by Hans-Hermann Hoppe, a libertarian and anarcho-capitalist thinker, with basic assumptions of the ancient democracy (originally called isegoria, that is, “an equal right to speak”), both of which are rooted in the phenomenon of discourse. Based on an analytical comparison the paper argues that possible similarities are superficial and deceptive. Indeed, despite some similarities prima facie, the theories in question have different nature and aims. The ethics of argumentation is a philosophical theory and as such has a different ambition than isegoria, which was a political system, even if it had some sound philosophical justification. The paper distinguishes three critical categories of analysis: argumentation, mutual recognition, and deliberation, none of which is found to possess a close meaning or function in both theories under investigation.


Słowa kluczowe


Hans-Hermann Hoppe; libertarianizm; demokracja; isegoria; anarchokapitalizm; teoria polityki; filozofia polityki; etyka dyskursu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt Hannah, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2010.

Davies John Kenyon, Demokracja w Grecji klasycznej, tłum. G. Muszyński, Warszawa 2003.

Dziubka Kazimierz, Demokracja epistemiczna, [w:] J. Juchnowski i R. Wiszniowski (red.), Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, Toruń 2014, s. 110–117.

Dziubka Kazimierz, Obywatelskość jako virtù podmiotu demokracji, Wrocław 2008.

Hansen Mogens Herman, Was Athens a Democracy? Popular Rule, Liberty and Equality in Ancient and Modern Political Thought, Copenhagen 1989,

Held Klaus, Fenomenologia świata politycznego, tłum. A. Gniazdowski, Warszawa 2003.

Hoppe Hans-Hermann, Demokracja – bóg, który zawiódł. Ekonomia i polityka demokracji, monarchii i ładu naturalnego, tłum. W. Falkowski, J. Jabłecki, Warszawa 2006.

Hoppe Hans-Hermann, Ekonomia i etyka własności prywatnej. Studia z zakresu ekonomii politycznej i filozofii, tłum. K. Nowacki, Warszawa 2011.

Hoppe Hans-Hermann, Teoria socjalizmu i kapitalizmu. Ekonomia, polityka i etyka, tłum. P. Nowakowski, Wrocław 2015.

Nowakowski Paweł, Anarchokapitalizm – ideologia polityczna, doktryna polityczno-prawna czy nurt filozoficzno-polityczny?, „Societas et Ius”, 5/2016, s. 31–46.

Osmański Marek, Logos, http://www.ptta.pl/pef/pdf/l/logos.pdf.

Ricken Friedo, Etyka ogólna, tłum. P. Domański, Kęty 2001.

Sierocka Beata, Krytyka i dyskurs. O transcendentalno-pragmatycznym uprawomocnieniu krytyki filozoficznej, Kraków 2003.

Slenzok Norbert, Od transcendentalnej pragmatyki języka do libertariańskiej etyki argumentacyjnej, „Eryda” 1(3)/2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism