Arendtowska krytyka filozofii polityki Thomasa Hobbesa

Karolina Zakrzewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2017.016

Abstrakt


W artykule przedstawiona została Arendtowska krytyka filozofii Thomasa Hobbesa. Przede wszystkim tekst koncentruje się na trzech zasadniczych zarzutach wysuniętych przez Arendt, mianowicie na zbudowaniu przez Hobbesa teoretycznych narzędzi uzasadniania konsumpcjonizmu, legitymizacji tyranii i stworzeniu systemu politycznego, w którym członkowie ludu pozbawieni są możliwości czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, śmiałego artykułowania poglądów, a więc promowania zatomizowanej społeczności egoistycznych indywidualistów. Wykazana zostaje bezzasadność Arendtowskiej krytyki poprzez odwołanie w głównej mierze do tekstów źródłowych autora Lewiatana.


Słowa kluczowe


polityka; filozofia; państwo; bezpieczeństwo; racja stanu; imperializm; konsumpcjonizm; totalitaryzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt H, Korzenie totalitaryzmu, przeł. Daniel Grinberg. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Arystoteles, Etyka nikomachejska, Dzieła wszystkie, tłum. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Berns L., Hobbes, przeł. Arkadiusz Górnisiewicz, w: L. Strauss, J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, przeł. A. Lipszyc, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego: Fronda, Warszawa 2010.

Engels F., Dzieła wybrane, Książka i Wiedza, Warszawa 1949, tom II.

Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France. 1976, przeł. M. Kowalska, KR, Warszawa 1998.

Habermas J., Teoria i praktyka, przeł. M. Łukasiewicz, K. Krasnodębski, PIW, Warszawa 1983.

Hobbes T., Elementy filozofii, przeł. Czesław Znamierowski, PWN, Warszawa 1956, t. I.

Hobbes T., Lewiatan, przeł. Czesław Znamierowski, Aletheia, Warszawa 2005.

Migasiński J., Filozofia nowożytna. Postacie. Idee. Problemy, STENTOR, Warszawa 2011.

Miłkowski M., Hobbesa konstrukcja pojęcia wolności, w: „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 1(30), 2011.

Porębski C., Umowa społeczna. Renesans idei, Znak, Kraków 1999.

Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. A. Cichocki, Aletheia, Warszawa 2012.

Strauss L., Prawo naturalne w świetle historii, przeł. Tomasz Górski, PAX, Warszawa 1969.

Tokarczyk R., Hobbes, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.

Wróbel S., Spory o Thomasa Hobbesa: „Lewiatan” jako obiekt interpretacji, nadinterpretacji i dezinterpretacji, w: „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 1(30), 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism