Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską po 2013 roku. Chwilowa stagnacja czy permanentny kryzys?

Piotr Pięta

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2017.007

Abstrakt


The purpose of this paper is to try to answer the question: what importance in Russian-EU relations had to take over by the Crimea and involve them in the destabilization of Ukraine, as well as to indicate possible scenarios for the further development of these relations. It will be necessary to analyze the relationship between Russia and the European Union before 2013, which will be devoted to the first part of the work. Then the relationship between the two entities after 2013 will be presented. It is particularly important in this case to draw attention to the consequences of the sanctions imposed by the European Union on Russia, as well as the frequency and nature of meetings and contacts between the two entities. The final part of the article is an attempt to identify possible directions for the development of relations between Russia and the European Union

Słowa kluczowe


Rosja; Unia Europejska; Ukraina; stosunki międzynarodowe; aneksja Krymu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bodio Marcin, Stosunki między Unią Europejską a Federacją Rosyjską. Stan i perspektywy rozwoju, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005.

Borko Jurij, Rossija i Jewropa: sostoitsa li partnierstwo?, „Swobodnaja Myśl” 1996, nr 3.

Borkowski Paweł, Unia Europejska – nowe przywództwo, stare problemy, „Rocznik strategiczny”, 2014, nr 20.

Bryc Agnieszka, Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską, [w:] A. Czarnecki, I. Topolski (red.), Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Bryc Agnieszka, Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską, [w:] A. Czarnecki, I. Topolski (red.), Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Ćwiek-Karpowicz Jarosław, Secrieru Stanislav, Sankcje i Rosja, PISM, Warszawa 2015.

Falkowski Krzysztof, Bezpieczeństwo ekonomiczne Rosji w warunkach sankcji gospodarczych UE w kontekście posiadanych międzynarodowych przewag konkurencyjnych, „Studia Unii Europejskiej”, 2015.

Gołaś Kamil, Relacje Rosja – UE, http://geopolityka.net/kamil-golas-relacje-rosja-ue/ (dostęp: 31.03.2017).

Intotai Andras, Dlaczego rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód stanowi nową jakość?, „Studia Europejskie”, 1997, nr 4.

Iskra Wiesław, Rosja a integrująca się Europa, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2009.

Jankowski Dominik, Strategiczne Partnerstwo Unii Europejskiej i Rosji w polityce bezpieczeństwa: szanse, przeszkody i stan obecny, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 2012, nr 21.

Kaczmarski Marcin, Polityka Rosji wobec Unii Europejskiej, Centrum Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2005.

Kosman Michał, Główne przestrzenie współpracy Unii Europejskiej z Rosją od schyłku XX wieku. Perspektywa niemiecka, Rocznik Integracji Europejskiej, 2011, nr 5.

Kuczyńska-Zonik Aleksandra, Sankcje wobec Rosji, „Athenaeum”, 2016, nr 50.

Legucka Agnieszka, Bezpieczeństwo „wspólnego sąsiedztwa” Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, „Kwartalnik Bellona”, 2011.

Milczarek Dariusz, Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód – geneza, rezultaty perspektywy, „Studia Europejskie”, 2014, nr 1.

Menkiszak Marek, Wielka Eurpa. Putinowska wizja (dez)integracji europejskiej, Prace SOW, Warszawa 2013.

Niedośpiał Lidia, Analiza prawno-polityczna Porozumienia o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Unią Europejską a Federacją Rosyjską: stan obecny i perspektywy, „Wschodnioznawstwo”, 2008, nr 2.

Stankiewicz Wojciech, Stosunki Partnerskie Unii Europejskiej i Rosji, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2008.

Szmidt Przemysław, Wybrane aspekty stosunków Rosja - Unia Europejska, http://www.psz.pl/117-polityka/przemyslaw-szmidt-wybrane-aspekty-stosunkow-rosjaunia-europejska (dostęp: 31.03.2017).

Wójtowicz Joanna, Polityka UE wobec wybranych państw i regionów, http://www.psz.pl/120unia-europejska/polityka-ue-wobec-wybranych-panstw-i-regionow (dostęp: 31.03.2017).

Żęgota Krzysztof, Szczyt UE-Rosja w cieniu Ukrainy, http://www.psz.pl/95-uniaeuropejska/szczyt-ue-rosja-w-cieniu-ukrainy (31.03.2017).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism