Dwa argumenty na rzecz libertarianizmu w teorii prawa naturalnego Murraya Rothbarda

Norbert Slenzok

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2017.002

Abstrakt


The purpose of the presented paper is the presentation and critical assesment of the two arguments for the principle
of self-ownership raised by the founding father of libertarianism – an economist and political philosopher Murray Newton Rothbard (1926-1995). As author points out, both arguments are rooted in the theory of natural law and natural rights. He argues that this theory, in addition to being untenable per se, is incompatbile with the ethics of libertarianism and therefore every libertarian argument set on its stone must inevitably fail. However, according to the author, Rothbard’s second argument – that is, the argumentum a contrario, is logically indipendent of the natural law theory and, thus, can be defended on different philosophical grounds, although Rothbard himself derived it from the erroneous natural law premises.


Słowa kluczowe


Murray Rothbard, libertarianizm, prawo naturalne, teoria prawa naturalnego, zasada samoposiadania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 2009.

Barczentewicz Mikołaj, Etyka wolności Murraya Rothbarda, [w:] Rothbard Murray Newton, Etyka wolności, tłum. J. Wozinski, Warszawa 2010.

Berlin Isaiah, Pokrzywione drzewo człowieczeństwa, tłum. M. Tański, Warszawa 2004.

Camus Albert, Dwa eseje, tłum. J. Guze, Warszawa 1991.

Casey Gerard, Feser on Rothbard as a Philosopher, „Libertarian Papers” 1/34 (2009).

Dominiak Łukasz, Problem aksjomatyczności zasady autowłasności w filozofii politycznej libertarianizmu, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 49/2016.

Elzenberg Henryk. Kłopot z istnieniem: aforyzmy w porządku czasu , Toruń 2002.

Feser Edward, Rothbard as a Philopher, dostęp z dn. 20.04.2017:http://edwardfeser.blogspot.com/2009/08/rothbard-as-philosopher.html.

Feser Edward, Rothbard Revisited, dostęp z dn. 20.04.2017: http://edwardfeser.blogspot.com/2009/08/rothbard-revisited.html.

Gordon David, The Essential Rothbard, Aurburn 2007.

Gray John, Dwie twarze liberalizmu, tłum. P. Rymarczyk, Warszawa 2001.

Gray John, Po liberalizmie. Eseje wybrane, tłum. P. Maciejko i P. Rymarczyk, Warszawa 2001.

Hoppe Hans-Hermann. Ekonomia i etyka własności prywatnej, tłum. K. Nowacki, Warszawa 2011.

Hoppe Hans-Hermann, Krótka historia człowieka. Libertariańska rekonstrukcja postępu i upadku, tłum. Ł. Dominiak, Warszawa 2014.

Hoppe Hans-Hermann, Przedmowa do wydania amerykańskiego, [w:] Rothbard Murray Newton, Etyka wolności, tłum. J. Wozinski, Warszawa 2010.

Hoppe Hans-Hermann, Teoria socjalizmu i kapitalizmu, tłum. P. Nowakowski, Warszawa 2015.

Hoppe Hans-Hermann, Wielka fikcja, państwo w epoce schyłku, tłum. K. Nowacki, Warszawa 2014.

Huemer Michael, The Problem of Political Authority. An Examination of The Right to Coerse and the Duty to Obey, Basingtoke 2013.

Juruś Dariusz, W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu. W perspektywie Rothbardowskiej koncepcji własności, Kraków 2012.

Kant Immanuel, Rozprawy z filozofii historii, tłum. T. Kupś i in., Kęty 2005.

Kołakowski Leszek, Jeśli Boga nie ma… O Bogu. Diable, grzechu i innych zmartwieniach tzw. filozofii religii, tłum. T. Baszniak i M. Panufnik. Kraków 2010.

Legutko Ryszard, Traktat o wolności, Gdańsk 2007.

Mises Ludwig von, Epistemological Problems of Economics, Aurburn 2003.

Mises Ludwig von, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, przeł. W. Falkowski, Warszawa 2011.

Raimondo Justin, Przeciw państwu. Biografia MurrayaN. Rothbarda, tłum. J. Wozinski, Warszawa 2016.

Rand Ayn, Cnota egoizmu: nowa koncepcja egoizmu, tłum. J. Łoziński, Poznań 2000.

Rothbard Murray Newton, Beyond Is and Ough, „Liberty” 2/1988.

Rothbard Murray Newton, Economic Thought Before Adam Smith. An Austrian Perspective on the History of Economic Thought vol. 1, Aurburn 1995.

Rothbard Murray Newton, Egalitaryzm jako bunt przeciwko ludzkiej naturze, tłum. K. Węgrzecki, Warszawa 2009.

Rothbard Murray Newton, Ekonomia wolnego rynku, t. 1, tlum. R. Rudowski, Warszawa 2007.

Rothbard Murray Newton, Etyka wolności, tłum. J. Wozinski, Warszawa 2010.

Rothbard Murray Newton, O nową wolność. Manifest libertariański, tłum. W. Falkowski, Warszawa 2007.

Slenzok Norbert, Idea wolności w etyce społecznej Murraya N. Rothbarda, [w:] Sroczyński Olgierd (red.), Wolność, moralność i efektywność. Wybrane problemy współczesnej etyki społecznej i gospodarczej, Katowice 2014.

Slenzok Norbert, Od transcendentalnej pragmatyki języka do libertariańskiej etyki argumentacyjnej, „Eryda” 1(3)/2016.

Strauss Leo, Prawo naturalne w świetle historii tłum. T. Górski, Warszawa 1969.

Tokarczyk Roman, Klasycy praw natury, Lublin 1988.

Weber Max, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. tłum. D. Lachowska, Warszawa 2002.

Wielomski Adam, Konserwatyzm. Główne nurty, idee i postacie, Warszawa 2006.

Wojtyszyn Radosław, Anty-Lewiatan. Doktryna polityczna i prawna Murraya Newtona Rothbarda, Wrocław 2017.

Wozinski Jakub, Antropologia libertarianizmu, Poznań 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism