Libertarianizm nie jest utopizmem. Dlaczego twierdzenia o utopijności libertarianizmu są fałszywe?

Przemysław Hankus

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2017.001

Abstrakt


The article presents the basic principles, rules and assumptions on which the libertarianvision of a stateless society (libertarian anarchy) where all goods and services would be produced and delivered by private entities could work. Throughout the paper the main counterarguments against the most common doubts and objections towards the libertarian order have been delivered. Furthermore, the fallacies and sophisms frequently used in debates and discussions on libertarianism by its opponents have been identified, answered and refuted.


Słowa kluczowe


libertarianizm, utopia, ład naturalny, prawo naturalne, prywatyzacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bała P., Wielomski A., Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych, Chicago-Warszawa 2008.

Bartyzel J., Geneza i próba systematyki głównych nurtów libertarianizmu, [w:] W. Bulira, W. Gogłoza (red.), Libertarianizm: teoria, praktyka, interpretacje, Lublin 2010.

Chodakiewicz M.J., O prawicy i lewicy, Warszawa-Gdańsk 2013.

Dowd K., New Private Monies. A Bit-Part Player?, London 2014.

Guzek M., Doktryny ustrojowe. Od liberalizmu do libertarianizmu, Warszawa 2015.

Hankus P., „W którym państwie coś takiego funkcjonuje?” – Refutacja szkodliwego sofizmatu, www.mises.pl/blog/2016/08/20/hankus-w-ktorym-panstwie-cos-takiego-funkcjonuje/, [dostęp: 20 marca 2017].

Hayek von F.A., Intelektualiści a socjalizm, Warszawa 2012.

Hayek von F.A., Nadużycie rozumu, Warszawa 2013.

Hayek von F.A., Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, Kraków 2004.

Holcombe R.G., Austriacka Szkoła Ekonomii – rozszerzone wprowadzenie, Warszawa 2015.

Hoppe H.H., Ekonomia i etyka własności prywatnej. Studia z zakresu ekonomii politycznej i filozofii, Warszawa 2011.

Hoppe H.H., Krótka historia człowieka. Libertariańska rekonstrukcja postępu i upadku, Warszawa 2014.

Hoppe H.H., Teoria socjalizmu i kapitalizmu. Ekonomia, polityka i etyka, Wrocław 2015.

Hoppe H.H., Wielka fikcja – państwo w epoce schyłku, Warszawa 2014.

Juruś D., W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu. W perspektywie rothbardowskiej koncepcji własności, Kraków 2012.

Legutko R., Dylematy kapitalizmu, Paryż 1986.

Locke J., Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992.

Lora M., Libertarianie to nie socjaliści, prorocy, ani wszechwiedzący specjaliści w każdej dziedzinie, www.liberalis.pl/2009/03/01/manuel-lora-libertarianie-to-nie-socjalisci-prorocyani-wszechwiedzacy-specjalisci-w-kazdej-dziedzinie/, [dostęp: 20 lipca 2016].

Michalczenia J., Sobiela A. (red.), Oblicza anarchizmu i libertarianizmu w filozofii i polityce, Olsztyn 2012.

Miklaszewska J., Libertariańskie koncepcje wolności i własności, Kraków 1994.

Modrzejewska M., Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej, Kraków 2010.

Nozick R., Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 2010.

Rand A., Atlas zbuntowany, Poznań 2004.

Rothbard M.N., Etyka wolności, Warszawa 2010.

Rothbard M.N., Interwencjonizm, czyli władza a rynek, Warszawa 2009.

Rothbard M.N., O nową wolność. Manifest libertariański, Warszawa 2007.

Sepczyńska D., Libertarianizm. Mało znane dzieje pojęcia zakończone próbą definicji, Olsztyn 2013.

Sobiecki K., Prywatyzacja tak!... ale jak?, www.slib.pl/pl/baza-wiedzy/blog/karol-sobieckiprywatyzacja-tak-ale-jak/, [dostęp: 26 czerwca 2017].

Słupik T., Górka S., Szewczyk G. (red.), Oblicza wolności. Od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu, Katowice 2012.

Teluk T., Koncepcje państwa we współczesnym libertarianizmie, Warszawa 2006.

Wiśniewski J.B., Libertarian Quandaries, Self Publishing 2016.

Wozinski J., To NIE musi być państwowe, Warszawa 2014.

Wójtowicz S.,Czy powinniśmy rozkulczykować kulczyków?, www.stanislawwojtowicz.pl/2017/05/czy-powinnismy-rozkulczykowac-kulczykow/, [dostęp: 26 czerwca 2017]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism