Wezwanie do dialogu z Innym, czyli Ryszard Kapuściński na tropie Lévinasa i Tischnera

Małgorzata Kasperska-Ścibor

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2016.029

Abstrakt


Kapuściński created timeless studies of revolution, cooperation or policy. He extracted a lot from Emmanuel Levinas and Józef Tischner. I try to follow his concept showing how he imagine cooperation between people or whole civilizations.

Słowa kluczowe


Ryszard Kapuściński, Emmanuel Lévinas, Józef Tischner, dialog, rozmowa, spotkanie, wielokulturowość, podróż, poznanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chojnacka M. A., Problem odpowiedzialności w filozofii Lévinasa, [w] Studia z historii filozofii nr 2/ 2011.

Ciołek D. SJ; Oszajca W. SJ: W labiryncie kultur. Wywiad z Ryszardem Kapuścińskim, [w] Przegląd Powszechny nr 12/2004.

Gadacz T., Filozofia Boga w XX wieku, Kraków 2007.

Golka M., Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010.

Kapuściński R., Heban, Warszawa 2003.

Kapuściński R., Ten Inny, Warszawa 2006.

Kapuściński R., Lapidarium I-III, Warszawa 207.

Kapuściński R., Lapidarium VI, Warszawa 2007.

Kapuściński R., Lapidarium V, Warszawa 2007.

Kapuściński R., Rwący nurt historii, Warszawa 2007.

Kapuściński R., Autoportret reportera, Warszawa 2007.

Kapuściński R., Dałem głos ubogim, Kraków 2008.

Karoń- Ostrowska A., Spotkanie. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń- Ostrowska, Kraków 2008.

Kłoczowski J. A., Filozofia dialogu, Kraków 2005.

Levinas E., Odkrywając egzystencję Husserlem i Heideggerem, Warszawa 2008.

Lévinas E., Inaczej niż być lub ponad istotą, Warszawa 2000.

Savidan P., Wielokulturowość, Warszawa 2012.

Skarga B., Emmanuel Lévinas – metafizyka jako etyka, [w] Filozofia XX wieku. Tom I, Warszawa 2002.

Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 2011.

Walczak B., Antropolog jako Inny, Warszawa 2009.

Waligóra M., Etyczny projekt Emmanuela Lévinasa – fenomenologia czy antyfenomenologia?, [w] Fenomenologia nr 6/ 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism