Anatomia dyktatora Schramma a interpretacje Hitlera. Przyczynek do krytyki

Kinga Marulewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2010.021

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


W. Benjamin, O pojęciu historii, [w:] W. Benjamin, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, przeł. K. Krzemieniowa, H. Orłowski, J. Sikorski, Poznań 1996, s. 418.

J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008.

A. Besançon, Przekleństwo wieku, przeł. J. Guze, Warszawa 2000, s. 99.

U.-D. Oppitz, Postępowanie karne i wykonanie kary przy zbrodniach hitlerowskich, przeł. W. Hanczakowski, Warszawa 1980.

Materiały norymberskie: umowa, statut, akt oskarżenia, wyrok, radzieckie votum, oprac. T. Cyprian, J. Sawicki, Warszawa 1948.

Encyclopedia of the Holocaust, red. I. Gutman, London-New-York 1990, t. IV, s. 1488-1518.

T. Cyprian, J. Sawicki, Siedem wyroków Najwyższego Trybunału Narodowego, Poznań 1962.

D. O. Pendas, The Frankfurt Auschwitz Trial 1963-1965. Genocide, History, and the Limits of the Law, Cambridge 2006.

M. Kater, Hitler in a Social Context, „Central European History” 1981, nr 14, s. 243-272.

G. Schöllgen, Das Problem einer Hitler-Biographie, „Neue politische Literatur” 1978, nr 23, s. 421-434.

J. Lukacs, The Hitler of History, New York 1977.

G. Schreiber, Hitler. Interpretationen 1923-1983. Ergebnisse, Methoden und Probleme der Forschung, Darmstadt 1984.

M. Zmierczak, Spory o Adolfa Hitlera w najnowszej literaturze, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2003, nr XXVI, s. 345.

I. Kershaw, Hitler, przeł. B. Bandel, Poznań 2001-2002.

A. Bullock, Hitler. Studium tyranii, przeł. T. Ebert, Warszawa 1969.

A. Bullock, Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, przeł. M. Lipska, J. Mianowski, M. Rudowski, Warszawa 2004.

J. Fest, Hitler. Biografia, Warszawa 1995-1996.

H. Graml, Probleme einer Hitler-Biographie. Kritische Bemerkungen zu Joachim C. Fest, „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte” 1974, nr 22, s. 75-92.

B. Hamann, Wiedeń Hitlera. Lata nauki pewnego dyktatora, przeł. J. Dworczak, Warszawa 1999.

D. Irving, Wojna Hitlera, przeł. B. Zborski, Warszawa 1999.

P. Raina, Adolf Hitler 1945: koniec legendy, Warszawa 2005.

K. Grünberg, Adolf Hitler: biografia, Warszawa 1996.

K. Grünberg, Adolf Hitler: biografia Führera, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1989.

K. Grünberg, Życie osobiste Adolfa Hitlera, Toruń 1991.

W. Maser, Adolf Hitler. Legenda, mit, rzeczywistość, przeł. E. Zigler-Brodnicka, Warszawa 1998.

G. Knopp, Hitler – dziedzictwo zła, przeł. R. Turczyn.

R. Rosenbaum, Wyjaśnianie Hitlera. W poszukiwaniu źródeł zła, przeł. A. Siewior-Kuś, Warszawa 2001.

F. Ribadeau-Dumas, Tajemne zapiski magów Hitlera, Warszawa 2000.

J. Fest, On Remembering Adolf Hitler, „Encounter” październik 1973, nr 41, s. 19.

Percy Ernst Schramm (1894-1970), [w:] Medieval Scholarship. Biographical Studies on the Formation of a Discipline, red. H. Damico, J. B. Zavadil, New York- London 1995, s. 147-162.

J. Grolle, Der Hamburger Percy Ernst Schramm. Ein Historiker auf der Suche nach der Wirklichkeit, Hamburg 1989.

M. Fahlbusch, Wissenschaft im Dienst der nationalsozialistischen Politik? Die „volksdeutschen Forschungsgemeinschaften“ von 1931-1945, Baden-Baden 1999.

Paths of Continuity. Central European Historiography from the 1930s to the 1950s, red. H. Lehmann, J. van Horn Melton, New York 1994.

Deutsche Historiker im Nationalsozialismus, red. W. Schulze, O. Gerhard, Frankfurt am Main 1999.

N. Kamp, Percy Ernst Schramm und die Mittelalterforschung, [w:] Geschichtswissenschaft in Göttingen. Eine Vorlesungsreihe, red. H. Boockmann, H. Wellenreuther, Göttingen 1987, s. 361.

E. Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, przeł. M. Michalski, A. Krawiec, Warszawa 2007.

J. Strzelczyk, Cis Oceanum et Ultra. Ernst Kantorowicz i jego dzieło, [w:] E. Kantorowicz, Dwa ciała…, s. vii-xxviii.

N. F. Cantor, The Nazi Twins: Percy Ernst Schramm and Ernst Hartwig Kantorowicz, [w:] N. F. Cantor, Inventing the Middle Ages. The Lives, Works, and Ideas of the Great Medievalists of the Twentieth Century, New York 1991.

W. Schulze, German Historiography, 1930s to 1950s, [w:] Paths of Continuity. Central European Historiography from the 1930s to the 1950s, red. H. Lehmann, J. van Horn Melto, New York 1994, s. 28.

P. E. Schramm, Adolf Hitler. Anatomie eines Diktators, „Der Spiegel” 1964, nr 5, s. 40-61.

P. E. Schramm, Adolf Hitler. Anatomie eines Diktators, „Der Spiegel” 1964, nr 6, s. 37-51.

P. E. Schramm, Adolf Hitler. Anatomie eines Diktators, „Der Spiegel 1964”, nr 7, s. 42-56.

P. E. Schramm, Adolf Hitler. Anatomie eines Diktators, „Der Spiegel 1964”, nr 8, s. 55-67.

P. E. Schramm, Adolf Hitler. Anatomie eines Diktators, „Der Spiegel 1964”, nr 9, s. 39-49.

P. E. Schramm, Adolf Hitler. Anatomie eines Diktators, „Der Spiegel 1964”, nr 10, s. 48-60.

P. E. Schramm, Hitler: the Man and the Military Leader, Chicago 1971.

H. Picker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941 1942, ed. P. E. Schramm, Stuttgart 1963.

E. Voegelin, Hitler and the Germans, przeł. D. Clemens, B. Purcell, Columbia and London 1999.

E. Voegelin, The German University and the Order of German Society: A Reconsideration of the Nazi Era, “The Intercollegiate Review” 1985, Spring-Summer, s. 14.

A. Wucher, Hitlers gar liebliches Spiegelbild, oder Mißglückte ‚Anatomie eines Diktators’, „Süddeutsche Zeitung“, 7-8 marca 1964.

F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego, Wrocław 1985.

G. Agamben, Stan wyjątkowy, przeł. M. Surma-Gawłowska, Kraków 2008.

G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz?, przeł. S. Królak, Warszawa 2008.

K. Dorosz, Farsa historii, „Przegląd polityczny” 2009, nr 95, s. 97.

F. K. Ringer, The Decline of German Mandarins, Cambridge 1969.

R. Musil, O głupocie, [w:] R. Musil, Człowiek matematyczny i inne eseje, przeł. J. Buras, Warszawa 1995, s. 262.

T. Mann, Doktor Faustus. Żywot niemieckiego kompozytora Adriana Leverkühna, opowiedziany przez jego przyjaciela, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 2008, s. 375.

T. Mann, Moje czasy, przeł. W. Kunicki, Poznań 2002.

H. Orłowski, Spory o Sonderweg, o niemiecką „drogę odrębną”, [w:] Sonderweg. Spory o „niemiecką drogę odrębną”, Poznań 2008, s. 7, 108.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism