Polityka i jednostka

Philip Rieff

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2010.018

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


S. Freud, Pisma społeczne, przeł. A. Ochocki, Warszawa 1998.

S. Freud, Some Character-Types Met with in Psycho-Analytic Work, [w:] tenże, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, red. J. Strachey, t. XIV, London 1953, s. 314–315.

S. Freud, Wstęp do psychoanalizy, przeł. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki, Warszawa 1992, s. 308–309.

S. Freud, New Introductory Lectures on Psycho-Analysis, London 1933, s. 231.

S. Freud, Objaśnianie marzeń sennych, przeł. R. Reszke, Warszawa 1996, s. 418–419.

S. Freud, Psychologia nieświadomości, przeł. R. Reszke, Warszawa 2009.

S. Freud, Życie seksualne, przeł. R. Reszke, Warszawa 1999, s. 46.

S. Freud, The Defence Neuro-Psychoses, [w:] S. Freud, Collected Papers of Sigmund Freud, t. I, red. E. Jones, J. Strachey, London 1949, s. 165.

E. Jones, Sigmund Freud: Life and Work. Vol. 1: The Young Freud 1856–1900, London 1953, s. 184.

H. Marcuse, Eros i cywilizacja, przeł. H. Jankowska, A. Pawelski, Warszawa 1998.

H. Sachs, Caligula, 1924.

H. D. Lasswell, Psychopathology and Politics, Chicago 1930.

H. D. Lasswell, Power and Personality, New York 1948.

H. D. Lasswell, The Psychopathology of Politics, [w:] H. D. Lasswell, The Political Writings of Harold D. Lasswell, Glencoe 1951, s. 75–76.

N. Leites, A Study of Bolshevism, Glencoe 1953.

F. H. Bartlett, Sigmund Freud: A Marxian Essay, London 1938; E. Fromm, The Sane Society, New York 1955, s. 74–77.

L. S. Kubie, Authority and Freedom: Some Insights from Psychoanalysis, „The Journal of Religious Thought”, vol. IX, nr 1, 1952–1953, s. 40–47.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism