Spór wokół idei demokratyzacji świata. „Wojna prewencyjna” czy „prewencyjna demokracja”?

Anna Pankowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2010.013

Abstrakt


It seemed that after the end of the Cold War the democratization process would spread freely ensuring world peace. However, a number of worrying events occurring in international relations have not confirmed these hopes. Robert Kagan asserts that the announcement about world peace in the early nineties of the twentieth century did not come true. In fact, the states have never stopped competing each other just like before the fall of communism. Kagan emphasizes that the characteristic feature in international relations is a rivalry between democratic and authoritarian states. He fears the growing importance of autocracy, especially in China and Russia. Therefore, he urges to promote of democracy and even to build a league of democratic nations as a forum where international disputes could be resolved. On the other hand, there are opinions saying that the importunate promotion of democracy, especially in the form of the “preventive war” in the region reluctant to adopt Western values, such as the countries of the Middle East, may cause more conflicts and no less. Democratic system is a hallmark of the West and not a universal truth. The success of the stabilization of democracy in countries with different culture can’t be the results of “preventive war” but a long process. Benjamin R. Barber proposes a noninvasive method to disseminate democracy. He believes that the best way to stabilize democracy in non-Western countries is a civic education. Development of education can eliminate those who may in the future become terrorists. Education reduces the strength of prejudice and moderates hate. Moreover, Barber stresses that support for local democracy through teaching is less costly than the force of arms. When Barack Obama took over power in the United States, it seemed that the strategy of “preventive war”, supported by neoconservatives, would be rejected. But the new president’s actions indicate that he doesn’t intend to negotiate with the enemies of freedom. It has turned out that Obama continues the tradition of American “democratic imperialism”. The implementation of neoconservative strategy ignoring the principle of “preventive democracy” portends a permanent conflict, which dismisses the prospect of world peace.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


F. Fukuyama, Ameryka na rozdrożu. Demokracja, władza i dziedzictwo neokonserwatyzmu, Poznań 2006.

L. Diamond, Szanse demokracji, „Europa” 2007, nr 175.

F. Fukuyama, To nie koniec świata, „Europa” 2007, nr 150, s. 5.

S. R. Weart, Bez wojny. Dlaczego państwa demokratyczne nie walczą ze sobą?, Warszawa 2001, s. 8.

E. Haliżak, Demokratyczność systemu międzynarodowego, [w:] Demokratyzacja w stosunkach mię- dzynarodowych, red. E. Haliżak, Warszawa 1997, s. 10.

R. Kagan, Koniec marzeń, powrót historii, „Europa” 2007, nr 175, s. 11.

R. Pipes, Rosja jest dziś bardzo słaba, „Europa” 2008, nr 205, s. 13.

G. Sorman, Chińska specyfika? Zachód powinien wspierać demokrację w Chinach, „Europa” 2007, nr 176, s. 11.

S. Zizek, Chiński padół łez, „Europa” 2007, nr 183, s. 3.

M. Pei, Obrona przed demokracją, „Europa” 2008, nr 203, s. 7.

S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2006, s. 308.

S. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.

P. Kłodkowski, Wojna światów? O iluzji wartości uniwersalnych, Kraków 2002.

P. Kłodkowski, O pęknięciu wewnątrz cywilizacji, Warszawa 2005, s. 40.

W. Thompson, Democracy and Peace: Putting the Cart before the Horse, „International Organization” 1996, No. 1, s. 133, cyt. za: E. Haliżak, Demokratyczność systemu międzynarodowego, s. 14.

R. Dahl, O demokracji, Kraków 2000, s. 137–146.

R. Inglehart, Kultura a demokracja, [w:] Kultura ma znaczenie, red. L. Harison, S. P. Huntington, Poznań 2003.

R. Scruton, Zachód i cała reszta, Poznań 2003, s. 67.

J. Woroniecka, Rodzime elementy demokracji w świetle źródeł arabskich. Kryzys czy odnowa współ- czesnej myśli arabsko-muzułmańskiej?, [w:] Islam a demokracja, red. A. Morozek-Dumanowska, Warszawa 1999, s. 40.

W. Stankiewicz, Terroryzm w świetle walki Dwóch Światów, [w:] Islam a terroryzm, red. A. Parzymies, Warszawa 2003, s. 295.

P. Lewicka, Muzułmanie, Fundamentaliści, terroryści?, [w:] Islam a terroryzm, s. 195.

R. Czułda, Erozja doktryny Busha, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2007, nr 3, s. 226.

R. Kuźniar, Prymat ideologii nad strategią, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2006, nr 4.

A. Bińczyk-Missala, Konsekwencje konfliktu irackiego dla ludności cywilnej, „Stosunki Międzynarodowe” 2006, nr 1–2, s. 162.

B. R. Barber, Imperium Strachu. Wojna, terroryzm i demokracja, Warszawa 2005.

N. Ferguson, Śmierć demokracji?, „Europa” 2008, nr 226, s. 8.

S. Hoffmann, Imperialne zagrożenie, „Przegląd Polityczny” 2005, nr 69, s. 170.

J. Muravchic, Co stanie się z Ameryką po Bushu?, „Europa” 2008, nr 221, s. 9.

G. Sorman, Nowe amerykańskie stulecie, „Europa” 2009, nr 265, s. 7.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism