Epoka techniki, pokoju i depolityzacji: wstęp do lektury Carla Schmitta

Jakub Chmielniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2010.004

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


M. Lilla, Lekkomyślny umysł, przeł. J. Margański, Warszawa 2006.

J. McCormick, Irracjonalny wybór i krwawa walka. Wprowadzenie do teorii Carla Schmitta, przeł. A. Warso, „Kronos” 2008, nr 3.

H. Meier, Carl Schmitt & Leo Strauss: The Hidden Dialogue, przeł. J. H. Lomax, Chicago 1995.

C. Zuckert, M. Zuckert, The Truth About Leo Strauss: Political Philosophy and American Democracy, Chicago 2006.

P. Graczyk, Komentarz do uwagi Straussa o Schmitcie, „Kronos” 2008, nr 3, s. 77.

C. Schmitt, Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa, przeł. M. Falkowski, Warszawa 2008.

T. Hobbes, Leviathan, London 1985, s. 227.

L. Strauss, O tyranii, Kraków 2009.

A. Kojève, Wstęp do wykładów o Heglu, przeł. Ś. F. Nowicki, Aletheia, Warszawa 1999.

L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, przeł. T. Górski, Warszawa 1969.

P. Sloterdijk, Pogarda mas. Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie, przeł. B. Baran, Warszawa 2003.

B. Spinoza, Traktaty, przeł. I. Helpern-Myślicki, Kęty 2003.

L. Strauss, On a Forgotten Kind of Writing, „Chicago Review” 1954, Vol. 8, No. 1, s. 69.

A. Heywood, Politologia, przeł. B. Maliszewska, M. Masojć, N. Orłowska, D. Stasiak, Warszawa 2006, s. 4–15.

L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, przeł. T. Górski, Warszawa 1969, s. 73.

C. Schmitt, Pojęcie polityczności, [w:] tenże, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. A. Cichocki, Kraków 2000.

L. Strauss, Uwagi do „Pojęcia polityczności” Carla Schmitta, przeł. P. Graczyk, B. Kuźniarz, „Kronos” 2008, nr 3.

C. Schmitt, Epoka neutralizacji i apolityzacji, przeł. W. Kunicki, [w:] Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, red. W. Kunicki, Poznań 1999, s. 429.

L. Strauss, Postęp czy powrót?, [w:] tenże, Sokratejskie pytania. Eseje wybrane, przeł. P. Maciejko, Warszawa 1998, s. 236.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism