Szubienica na Krakowskim Przedmieściu, czyli o historii „paluchem pisanej”

Ireneusz Koepke

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2009.023

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


V. Descombes, To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933–1978), przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997, s. 21.

J. M. Rymkiewicz, Wieszanie, Warszawa 2007, s. 26.

G. Le Bon, Psychologia tłumu, przeł. B. Karpacki, Warszawa 1994, s. 104.

A. Walicki, Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, Warszawa 2000, s. 122–123.

O wieszaniu i Polsce nie dla Polaków – rozmowa z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, „Arcana” 2004, s. 7.

Z. Bukszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005, s. 125–127.

P. Berger, Zaproszenie do socjologii, przeł. J. Skawiński, Warszawa 2000, s. 71.

C. Wright Mills, Elita władzy, Warszawa 1961, s. 228.

B. Skarga, O przemocy, „Gazeta Wyborcza” 2003, s. 23.

H. Arendt, O przemocy, w: taż, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, przeł. A. Łagodzka, W. Madej, Warszawa 1999, s. 56–59.

R. Tokarczyk, Przymus a prawo, w: Przemoc i filozofia, red. M. Kociuba, J. Mizińska, Lublin 2004, s. 27.

H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagocka, Warszawa 2000, s. 31.

A. Kojève, Wstęp do wykładów o Heglu, przeł. Ś. F. Nowicki, Warszawa 1999, s. 87.

C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. A. Cichocki, Kraków 2000, s. 179.

F. Engels, Anty-Dühring: pan Eugeniusz Dühring dokonuje przewrotu w nauce, przeł. P. Hoffman, Warszawa 1948, s. 205.

F. Engels, W. I. Lenin, K. Marks, O anarchizmie i anarchosyndykalizmie. Wybór, Warszawa 1984, s. 385.

J-M. Muller, Strategia politycznego działania bez stosowania przemocy, Warszawa 1984, s. 8.

L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Część II. Rozwój, Poznań 2000, s. 1999.

F. Nietsche, To rzekł Zaratustra, przeł. S. Lisiecka, Z. Jaskuła, Warszawa 1993, s. 52.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism