Poglądy społeczne Naphty jako diatryba na humanizm w Czarodziejskiej Górze Tomasza Manna

Agnieszka Turoń

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2009.021

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


L. Kołakowski, Mini-wykłady o maxi-sprawach, Kraków 2004, s. 103.

T. Mann, Czarodziejska Góra, przeł. J. Kramsztyk, t. 2, Wrocław 2004, s. 55.

W. Ullman, Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu, przeł. J. Mach, Łódź 1985, s. 137.

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, przeł. E. I. Zieliński, t. 2, Lublin 2001, s. 242.

Platon, Gorgiasz, 492e, przeł. P. Siwek, Warszawa 1991.

L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. 1, Poznań 2000, s. 22.

T. Mann, Goethe i Tołstoj – przyczynki do problemu humanizmu, w: tenże, Dostojewski – z umiarem i inne eseje, przeł. J. Błoński i inni, Warszawa 2000, s. 113.

G. d’Onofrio, Historia teologii, przeł. W. Szymona, t. 2, Epoka średniowieczna, Kraków 2005, s. 27.

C. Rowiński, Spór Naphty z Settembrinim, w: R. Dziergwa, Tomasz Mann w krytyce i literaturze polskiej, Poznań 2003, s. 311.

E. Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów, przeł. E. Krasnowolska, Kraków 1964, s. 25.

N. Honsza, Tomasz Mann – arystokrata ducha, Wrocław 1993, s. 68.

T. Mann, Listy 1889–1936, Warszawa 1966, s. 437.

W. Kunicki, Wstęp, w: Novalis, Henryk von Ofterdingen, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003, s. LI.

H. Jakuszko, Novalis: chrześcijaństwo w strukturze czasu historycznego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1990, t. 35, s. 69.

Jakuszko, Novalis: chrześcijaństwo w strukturze czasu historycznego, s. 55.

Novalis, Chiristenheit oder Europa; cyt. za: H. Jakuszko, Novalis: chrześcijaństwo w strukturze czasu historycznego, s. 60.

Novalis, Chiristenheit oder Europa, cyt. za: W. Kunicki, Wstęp, s. XLIX.

T. Halík, Świadkowie Bożej nieobecności, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 16, s. 5.

G. W. F. Hegel, Pozytywność religii chrześcijańskiej, w: Pisma wczesne z filozofii religii, przeł. G. Sowiński, Kraków 1999, s. 159, 160.

Z. Krasiński, Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego, t. 1, Warszawa 1988, s. 125.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism