Autonomia, irracjonalizm i wspólnota. Szkic o filozoficznopolitycznych wymiarach Nowej Heloizy J. J. Rousseau

Janusz Grygieńć

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2009.018

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, przeł. A. Chmielewski, Warszawa 1996, s. x.

Kaufman, Reason, Self-Legislation and Legitimacy: Conceptions of Freedom in the Political Thought of Rousseau and Kant, “The Review of Politics” 1997, s. 25–52.

R. D. Masters, The Political Philosophy of Rousseau, Princeton, New Jersey 1976.

J. J. Rousseau, The Political of Jean-Jacques Rousseau. Edited from the original manuscripts and authentic editions, ed. C. E. Vaughan, t. 1–2, Cambridge 1915.

D. R. Wers, Desire and Duty in „La Nouvelle Heloise”, „Modern Language Studies” 1988, nr 2, s. 79–88.

J. Lemaître, Jean-Jacques Rousseau, Paris 1905, s. 209–211.

M. Janion, Żyjąc tracimy życie, Warszawa 2001, s. 153–157.

J. Michalski, Rousseau i sarmacki republikanizm, Warszawa 1997.

E. Cassirer, Rousseau, Kant, Goethe, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, Gdańsk 2008.

E. Cassirer , The Philosophy of Enlightenment, transl. F. C. A. Koelln, J. P. Pettegrove, New Jersey 1979.

E. Cassirer , The Question of Jean-Jacques Rousseau, transl. P. Gay, New York 1956.

J. J. Rousseau, Nowa Heloiza, przeł. E. Rzadkowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962, s. 233.

J. J. Rousseau , Umowa społeczna, przeł. A. Peretiatkowicz, Kęty 2002, s. 37.

J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda oraz siedem esejów o Rousseau, przeł. J. Wojcieszak, Warszawa 2000, s. 120-123.

E. G. Morelly, Kodeks natury, czyli prawdziwy duch jej praw, przeł. D. Malewska, Warszawa 1953.

G. B. de Mably, Pisma wybrane, przeł. D. Malewska, Warszawa 1956.

M. Qvortrup, The Political Philosophy of Jean-Jacques Rousseau. The Impossibility of Reason, Manchester-New York 2003, s. 27–36.

P. Mannent, Intelektualna historia liberalizmu, przeł. M. Miszalski, Kraków 1994, s. 101.

C. Lévi-Strauss, Jan Jakub Rousseau, twórca nauk humanistycznych, przeł. L. Kolankiewicz, „Twórczość” 1984, nr 6, s. 83.

B. Baczko, Hegel a Rousseau, w: tenże, Człowiek i światopoglądy, Warszawa 1965, s. 140.

B. Baczko, Demokracja i konserwatyzm w utopii J. J. Rousseau, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1964, t. 10, s. 7.

T. Davidson, Rousseau and Education According to Nature, New York 1900, s. 77–82.

J. Gray, Liberalizm, przeł. R. Dziubecka, Kraków 1994, s. 75–76.

A. Peretiatkowicz, Jan Jakub, Rousseau – filozof demokracji społecznej, Poznań 1949, s. 202.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism