Filozoficzne zmagania z nowożytnością – Allan Bloom o Podróżach Gulliwera

Tomasz Stefanek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2009.016

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bloom, Szekspir i polityka, przeł. Z. Janowski, Kraków 1995, s. 17–18.

H. J. Real, H. J. Vienken, Jonathan Swift „Gulliver’s Travels”, München 1984.

G. E. Connor, Gulliver’s Interview, „PS: Political Science and Politics” 1998, nr 2, s. 216–219.

G. Orwell, Polityka a literatura: spojrzenie na „Podróże Gullivera”, przeł. P. Pieńkowski, „Znak” 1984, nr 357–358, t. XXXVI, s. 1187, 1189.

J. Swift, Podróże Gulliwera, przekład anonima z roku 1784 z oryginałem porównał, uwspółcześnił i wstępem poprzedził Jan Kott, Warszawa 1956, s. 257–264.

A. Bloom, Giganci i karły: „Podróże Gulliwera” w zarysie, przeł. M. Polakowski, „Dialogi Polityczne” 2009, nr 11, s. 277-297.

G. Pivetti, The Political Philosophy of Gulliver’s Travels: Mediating the Battle between Ancients and Moderns, paper presented at the annual meeting of the MPSA Annual National Conference, Palmer House Hotel, Hilton, Chicago, IL, Apr 03, 2008 (unpublished manuscript), s. 1–2.

R. P. Fitzgerald, Swift’s Immortals: The Satiric Point, “Studies in English Literature, 1500–1900” 1984, nr 3, s. 484–485.

Bloom, Justice: John Rawls Vs. The Tradition of Political Philosophy, „American Political Science Reviewer” 1975, nr 2, s. 662.

J. Atlas, Chicago’s Grumpy Guru: Best-Selling Professor Allan Bloom and the Chicago Intellectuals, „New York Times Magazine” 1988; cyt. za: [http://www.nytimes.com/1988/01/03/magazine/chicago-s-grumpy-guru.html; dostęp: 14.04.2009].

A. Bloom, Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, przeł. T. Bieroń, Poznań 1997, s. 289.

Giants and Dwarfs. Essays 1960–1990, New York–London–Toronto–Sydney–Tokyo–Singapore 1990, s. 235.

Kojève, Introduction to the Reading of Hegel: Lectures on the Phenomenology of Spirit, ed. A. Bloom, transl. J. H. Nichols, New York 1980.

The Republic of Plato. Translated, with Notes, an Interpretive Essay, and a New Introduction by Allan Bloom, second edition, New York 1991.

J. J. Rousseau, Emile or on Education. Introduction, Translation and Notes by Allan Bllom, New York 1979.

J. J. Rousseau, Politics and the Arts: Letter to M. d’Alembert on the Theatre. Translated with Notes and an Introduction by Allan Bloom, New York 1960.

A. Bloom, The Ladder of Love, w: Plato’s «Symposium». A Translation by Seth Benardete with Commentaries by Allan Bloom and Seth Benardete, Chicago-London 2001, s. 55–177.

A. Bloom, H. Jaffa, Shakespeare's Politics, New York 1964 (wyd. polskie bez eseju Harry’ego Jaffy’ego: A. Bloom, Szekspir i polityka, przeł. Z. Janowski, Kraków 1995).

A. Bloom, Shakespeare on Love and Friendship, Chicago–London 2000.

A. Bloom, Giants and Dwarfs. Essays 1960-1990, New York–London–Toronto–Sydney–Tokyo–Singapore 1990; A. Bloom, Love and Frienship, New York 1993.

A. Bloom, The Closing of the American Mind: How Higher Education Has Failed Democracy and Impoverished the Souls of Today’s Students, New York.

J. Piereson, „The Closing of the American Mind” at 20, „The New Criterion” 2007, s. 8.

R. Donadio, Revisiting the Canon Wars, „New York Times Book Review” 2007, s. 16–17.

S. Bellow, Ravelstein, przeł. Z. Batko, Poznań 2001, s. 27–28.

L. Strauss, Sokratejskie pytania, przeł. P. Maciejko, Warszawa 1998, s. 107–121.

R. Kimball, „Openness” and „The Closing of the American Mind”, „The New Criterion” 2007, s. 14.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism