Aksjotwórczy sens kategorii „wroga” na przykładzie sporu między III a IV RP

Sławomir Drelich

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2009.013

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


C. Schmitt, Pojęcie polityczności, w: Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów źródłowych, red. D. Pietrzyk-Reeves, B. Szlachta, Kraków 2003, s. 102.

R. J. Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics, and Other Essays, Cambridge 1996, s. 31.

V. Harle, The enemy with a thousand faces: the tradition of the other in western political thought and history, Santa Barbara 2000, s. 135–137.

M. Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004, s. 105–106.

P. Śpiewak, Antyliberalna rewolucja, „Przegląd Polityczny” 2006, nr 79/80, s. 20.

J. A. Majcherek, Demokracja radykalna – wersja nadwiślańska, „Przegląd Polityczny” 2007, nr 81, s. 12.

D. J. Mulloy, American Extremism: History, Politics and the Militia Movement, Routledge 2004, s. 11.

W. K. Szalkiewicz, Słownik polityczny IV RP, Wrocław 2007.

L. Zdybel, Idea spisku i teorie spiskowe w świetle analiz krytycznych i badań historycznych, Lublin 2002, s. 430–431.

W. Cwalina, Polityczna reklama negatywna, w: Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2004, s. 16.

M. Cohen, M. Gilens, L. Vavreck, The Mass Media and the Public’s Assessments of Presidential Candidates 1952–2000, „The Journal of Politics” 2007, nr 4, s. 1167.

M. Karwat, O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa 2007, s. 109.

B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 407.

R. R. Lau, R. Sigelman, I. Brown Rovner, The Effects of Negative Political Campaigns: A MetaAnalytic Reassesment, „The Journal of Politics” 2007, nr 4, s. 1180.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism