Proces boloński w świadomości studentów Collegium Medium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Ewa Krause

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2009.012

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Lutrzykowski, Proces Boloński – paneuropejska utopia czy realny projekt?, w: Stosunki międzynarodowe. Wybrane problemy, red. W. Szymborski, Bydgoszcz 2006, s. 136.

M. Frankowicz, Zespół Ekspertów Bolońskich, Jak Proces Boloński zmienia szkolnictwo wyższe w Europie: kierunki i scenariusze rozwoju, Seminarium „Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego a proces reform w polskim szkolnictwie wyższym” Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 10 marca 2008, slajd 9, [http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/20/207/MF_AP_080310.ppt].

E. Chmielecka, A. Kraśniewski, J. Woźnicki, Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego, Warszawa 2003, s. 19–25.

Encyklopedia PWN, [http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3984376; dostęp: 07.05.2009].

Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1978, s. 172.

Proces Boloński w świadomości studentów uczelni publicznych i niepublicznych: między wiedzą a niewiedzą o szansach możliwościach, w: Stosunki międzynarodowe. Wybrane problemy, red. W. Szymborski, Bydgoszcz 2006.

A. Kraśniewski, Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, Warszawa 2004, s. 42.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism