Między totalitaryzmem a (jałowym) pluralizmem. O ładzie medialnym w III RP

Filip Gołębiewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2009.011

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


P. Semka, „Gazeta” z palcem na cynglu, „Rzeczpospolita” z dn. 04 III 2009.

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008, s. 99.

N. Postman, Zabawić się na śmierć, Warszawa 2002, s. 6; fragment wstępu do wydania polskiego autorstwa Macieja Mrozowskiego.

Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006, s. 147–148.

P. Żuk, Media a kontrola społeczna w czasach „wolności rynkowej”, w: Media i władza: demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji mediów, red. P. Żuk, Warszawa 2006, s. 44.

B. Klimkiewicz, Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, Kraków 2005, s. 85.

T. Mielczarek, Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989–2006, Warszawa 2007, s. 101.

B. Nierenberg, Między rynkiem a wolnością dziennikarską, w: Media a demokracja, red. W. Mich, L. Pokrzycka, Lublin 2008, s. 157.

Media w Badaniach, red. M. Polewska, Poznań 2003, s. 13.

W. Pisarek, Zmiany oferty na rynku prasy codziennej, w: Media i dziennikarstwo w Polsce 1989–1995, red. G. G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep, Kraków 1996, s. 48.

P. Bourdieu, Language & symbolic power, Cambridge 1995.

T. Carothers, The end of the transition paradigm, w: „Journal of Democracy” 2002, nr 1(13), s. 10–16. PDF dostępny na stronie internetowej: [http://www.journalofdemocracy.org/articles/gratis/Carothers-13-1.pdf; dostęp: 09.03.2009].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism