Amerykanizacja polskich kampanii parlamentarnych 2001–2007

Wojciech Peszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2009.010

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Smolar, Polska polityka wschodnia i członkostwo w Unii Europejskiej, w: „Wymiar Wschodni” UE – szansa czy idée fixe polskiej polityki?, red. P. Kowal, Warszawa 2002, s. 3.

[http://www.csm.org.pl/images/rte/File/Raporty%20i%20publikacje/Ksiazki/wymiarwschodni.pdf; dostęp: 22.03.2008].

S. Dębski, Polsko-niemiecki tandem w sprawie polityki UE wobec państw Europy Wschodniej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2004, nr 6 (22), s. 8.

W. Bączkowski, Czy prometeizm jest fikcja i fantazją?, artykuł zamieszczony na oficjalnej stronie Ośrodka Myśli Politycznej 9 kwietnia 2005 roku, [http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=8; dostęp: 16.03.2008].

Ukraina między Rosją a Unią Europejską, w: Polska polityka wschodnia. Materiały konferencji zorganizowanej w dniach 28–29 października 2005 roku we Wrocławiu, s. 121, [http://www.konradszymanski.pl/multimedia/druk/polska_polityka_wschodnia.pdf; dostęp: 29.02.2008].

W. Cimoszewicz, The Eastern Dimension of the European Union. The Polish View, Wystąpienie podczas Konferencji pt. “The EU Enlargement and Neighbourhood Policy”, która odbyła się 20 lutego 2003 roku w Warszawie, [http://www.batory.org.pl/mnarod/sasiad4.htm; dostęp: 12.11.2007].

L. Osińska, Polskie a ukraińskie pojmowanie partnerstwa strategicznego między Warszawą a Kijowem, „Dialogi Polityczne” 2007, nr 8, s. 31.

M. Kubik, Śladami Juliusza Mieroszewskiego, czyli o paryskiej „Kulturze”, cz. II, „Gazeta Uniwersytecka” 1999, nr 8 (64), [http://gu.us.edu.pl/index.php?op=artykul&rok=1999&miesiąc=5&id=662&type=norm; dostęp: 12.03.2008].

J. Mieroszewski, Materiały do refleksji i zadumy (wybór), Paryż 1976, s. 13–14.

M. Kubik, Śladami Juliusza Mieroszewskiego, czyli o paryskiej „Kulturze”, cz. I, „Gazeta Uniwersytecka” 1999, nr 7 (63), [http://gu.us.edu.pl/index.php?op=artykul&rok= 1999& miesiac=4&id=584&type=norm; dostęp: 12.03.2008].

J. Pomianowski, Na wschód od zachodu. Jak być z Rosją?, Warszawa 2004, s. 34.

M. Kubik, Śladami Juliusza Mieroszewskiego, czyli o paryskiej „Kulturze”, cz. II.

M. J. Całka, Polska polityka wschodnia w latach 1989–1997. Próba oceny, nowe wyzwania i perspektywy, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 1998, s. 40.

M. J. Całka, Polska polityka wschodnia w 1994 r., „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 1995, s. 53–54.

Polska Polityka Wschodnia, Pełny zapis dyskusji zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego oraz redakcję „Tygodnika Powszechnego” w dniu 1 marca 2001 roku, s. 3, [http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/ppw.pdf; dostęp: 22.03.2008].

J. M. Nowakowski, Polska polityka wschodnia w 1991 roku, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 1991, s. 86.

M. Barwicka, Dobra kontynuacja. Rozmowa z Adamem Danielem Rotfeldem, „Trybuna” 2005, [http://www.msz.gov.pl/files/file_library/29/wywiad_tr_rot_11441.html; dostęp: 19.03.2008].

S. Bieleń, Paradoksy polskiej polityki zagranicznej, „Studia Europejskie” 2004, nr 2, s. 27.

J. Truszczyński, Kształtowanie wschodniej polityki Unii Europejskiej – z perspektywy polskiej, [http://www.mck.krakow.pl/stara/09/rocznik%2014/pl/PRWO_Truszczynski.pdf; dostęp: 5.11.2007].

Polska na arenie. Galop do Kopenhagi, „Rocznik strategiczny” 2002/2003, s. 359.

J. Cichocki, M. A. Cichocki, P. Kowal, Polska a „wschodni wymiar” UE, w: „Wymiar Wschodni” UE – szansa czy idée fixe polskiej polityki?, s. 11, [http://www.csm.org.pl/images/rte/File/Raporty%20i%20publikacje/Ksiazki/wymiarwschodni.pdf; dostęp: 22.03.2008].

J. Tymanowski, Polska polityka wschodnia jako element dialogu europejskiego, w: Dialog europejski Zachód-Wschód: polityka, gospodarka, społeczeństwo, red. T. Jałmużna, A. Stępień-Kuczyńska, Toruń 2006, s. 175–176.

Polska Polityka Wschodnia, Pełny zapis dyskusji zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego oraz redakcję „Tygodnika Powszechnego” w dniu 1 marca 2001 roku, s. 3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism