Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w świetle konstytucji z 1997 roku. Regulacja i jej oceny

Sandra Świtała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2009.007

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski, Warszawa 1999, s. 55 i nast.

R. Grajcar, S. Wróbel, Instytucja Prezydenta w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, w: Instytucja prezydenta i wybory prezydenckie 2000 roku. Studia i szkice, red. S. Wróbel, Bielsko-Biała 2003, s. 21.

Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2006, s. 432.

M. Safjan, J. Stępień, A. Zoll, Oświadczenie byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, [http://wyborcza.pl/1,75478,6237771,Oswiadczenie_bylych_Prezesow_Trybunalu_Konstytucyjnego.html; dostęp: 15.05.2009].

M. Safjan, Prawo musi brać pod uwagę charaktery polityków, [http://wyborcza.pl/,75478,6237388,Prawo_musi_brac_pod_uwage_charaktery_politykow.html; dostęp: 15.05.2009].

M. Grzybowski, Władza wykonawcza w Konstytucji RP, w: O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krasiczyn-Rzeszów 19-21 IX 2005, red. K. Eckhardt, W. Skrzydło, W. Szapował, Przemyśl 2006.

M. Grzybowski, Władza wykonawcza w Konstytucji RP, w: O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krasiczyn-Rzeszów 19-21 IX 2005, red. K. Eckhardt, W. Skrzydło, W. Szapował, Przemyśl 2006.

Tusk chce zmian konstytucyjnych uprawnień prezydenta, [http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/tusk-chce-zmian-konstytucyjnych-uprawnien-prezydenta,1062726?source=rss; dostęp: 20.02.2009].

B. Mazur, Prezydencka fikcja, „Wprost” 2000, nr 41, s. 20.

P. Winczorek, Konstytucja to nie książka kucharska, [http://www.trybuna.com.pl/n_show.php?code=2009042304; dostęp: 30.04.2009].

R. Markowski, Konstytucję pisze się na zawsze, [http://wyborcza.pl/1,75478,6241723, Konstytucje_pisze_sie_na_zawsze.html; dostęp: 15.05.2009].

M. Olejnik, Z. Chlebowski, Kompetencje prezydenta nie powinny być wykorzystywane w sporach, [http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,page,4,title,Kompetencje-prezydenta-nie-powinnybyć-wykorzystywane-w-sporach,wid,9923343,wiadomosc.html; dostęp: 8.05.2009].

Prezydent może jechać, ale premier rządzi, [http://www.dziennik.pl/polityka/article383477/Prezydent_moze_jechac_ale_premier_rzadzi.html; dostęp: 25.05.2009].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt Prawa i Sprawiedliwości, [www.pis.org.pl/download.php?g=mmedia&f=projekt_konstytucji.pdf; dostęp: 28.04.2009].

Prezesi Trybunału Konstytucyjnego: zmieńmy konstytucję, [http://wyborcza.pl/1,75478,6237768,Prezesi_Trybunalu_Konstytucyjnego_Zmienmy_konstytucje.html; dostęp: 8.05.2009].

Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, [http://www.samoobrona.org.pl/pages/01.Program/index.php?document=/473.konstytucja.html; dostęp: 28.04.2009].

Projekt Konstytucji IV RP autorstwa LPR, [http://www.lpr.pl/ ?sr=!czytaj&id=2564&dz=download&x=0&pocz=0&gr=; dostęp: 28.04.2009].

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Monitor Polski” 2006, nr 8, poz. 110.

CBOS, Polacy o zakresie władzy Prezydenta, „Komunikat z badań” 2005, nr 177, s. 1–74.

Prezydentopremier dla Polski?, [http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title, PrezydentopremierdlaPoski,wid,10504444,wiadomosc.html; dostęp: 28.04.2009].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism