Huntingtona koncepcja modernizacji i korupcji a proces „wielkiej zmiany” w Polsce

Bartosz Czepil

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2009.005

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


D. Kaufman, W. Shang-Jin., Does „Grease Money” Speed up the wheels of commerce?, Washington 1998.

A. Kamiński, B. Kamiński, Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji, Warszawa 2004, s. 17–23.

R. Klitgaard, Subverting Corruption, ,,Finance and Development” 2000, nr 2.

W. Morawski, Zmiana systemowa w kategoriach instytucjonalnych, Warszawa 1997, s. 12.

K. Bondyra, Teorie modernizacji wobec polskiej zmiany systemowej, w: Postkomunistyczne transformacje, red. T. Buksiński, Poznań 2004, s. 99.

P. Sztompka, Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Warszawa 2000, s. 55–60.

J. Tarkowski, Socjologia świata polityki. Patroni i klienci., t. 2, Warszawa 1994.

G. Makowski, Korupcja jako problem społeczny, Warszawa 2008, s. 421.

J. Staniszkis, Postkomunistyczne państwo: w poszukiwaniu tożsamości, Warszawa 2000, s. 15.

M. Jarosz, Okazja czyni złodzieja, czyli proces transformacji i prywatyzacji w Polsce, w: Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, red. A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski., Wrocław–Warszawa–Kraków 2006, s. 66.

Program monitoringu i akcesji do Unii Europejskiej. Korupcja i polityka antykorupcyjna. Open Society Institute, 2002; wydanie w polskiej wersji językowej w tłumaczeniu Barbary Gadomskiej, Warszawa, s. 28–29.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism