Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Dialogi Polityczne?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

1. The Journal does not consider papers which are under
simultaneous process of publication or which have been
published elsewhere in any form.
2. The Journal undergoes ghostwriting and has a guest
authorship policy in accordance with Polish Ministry of Science
and Higher Education’s recommendations.
3. Papers should be sent to dialogipolityczne@gmail.com by e-mail
4. Personal information should be removed from papers
5. Paper should be preluded by a list of keywords and an abstract
of up to half a page. The bibliography should be placed at the
end of a paper.
6. The online version of the Journal is the main one.

 

1. Dialogi polityczne nie przyjmują artykułów, które są w trakcie procesu wydawniczego bądź zostały już opublikowane w jakiejkolwiek formie na łamach innych czasopism.
2. Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wszystkie artykuły poddawane są uwierzytelniającej weryfikacji z zakresu ghostwritingu. 
3. Artykuły powinny być przesyłane drogą mailową na adres: dialogipolityczne@gmail.com.
4. Artykuły nie powinny zawierać jakichkolwiek informacji dotyczących Autora (/Autorów).
5. Artykuły muszą zawierać znajdujące się na wstępie informacje w postaci słów kluczowych oraz abstraktu (nie dłuższego niż pół strony arkuszu tekstowego), a także bibliografię sporządzoną na końcu artykułu.

6. Dialogi polityczne ukazują się zarówno w postaci internetowej, jak i drukowanej. Internetowa postać Czasopisma jest postacią nadrzędną.

 

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).
  4. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
  5. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.

  6. Autor jest zobowiązany do przekazania swojego numeru ORCID. Jest to warunek konieczny publikacji artykułu bądź recenzji w czasopiśmie.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

 


Partnerzy platformy czasopism