Academic teachers after fifteen years of e-learning experience in the field of didactics and organization of teaching

Ewa Lubina

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CSNME.2018.002

Abstract


The last fifteen years was filled with various experiences aimed at enriching and modernizing educational work. Teachers have used these experiences to gain both knowledge and skills in conducting classes using IT facilities, especially those that are based on Internet communication. They therefore joined the trend that enriches the teaching methodology with more or less formalized e-learning.

The attitudes of academic teachers towards e-learning during these years have changed and reflected various doubts associated with teaching via Internet. Analysis of these changes may be an interesting element of the image of contemporary methodology.


Keywords


academic teachers; e-learning experience; didactics

Full Text:

PDF

References


Antonowicz D. (2005), Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Babić S., Čičin-Šain M., Bubaš G. (2016), A Study of Factors Influencing Higher Education Teachers’ Intention to Use E-learning in Hybrid Environments Polytechnic of Rijeka, Rijeka Croatia: Information & Communication Technology Electronics & Microelectronics, Business Department,.

Barberà E., Gómez-Rey E., Fernández-Navarro F. (2016), A cross-national study of teacher’s perceptions of online learning success, “Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning”, Volume 31.

Bizon W. (2013), Efektywność wspomagania zajęć dydaktycznych e-learningiem w akademickim kształceniu ekonomicznym, “E-Mentor”, nr 1(43).

Dąbrowski M. (2013), E learning w szkolnictwie wyższym. Warszawa: Kancelaria Sejmu, Studia BAS, 3/2013.

Friesen N. (2015), Report: Defining Blended Learning, NMC Horizon Report: 2015 Higher Education Edition, The New Media Consortium, 2015.

Gómez-Rey P., Barbera E., Fernández-Navarro F. (2016), Measuring teachers and learners’ perceptions of the quality of their online learning experience, Journal Distance Education, Issue 2: Growing capacities for sustainable distance e-learning provision.

Hołowiecki M. (2014), Wykorzystanie e-learningu jako formy kształcenia zdalnego na publicznych uczelniach wyższych w Polsce, “Lingua Communitas” 2014, nr 24.

Kąkolewicz-Wach A., Shelest O. (2014), Wyzwolić zaangażowanie, czyli o konstruktywizmie w e-learningu, [in:] E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery, (ed.) M. Dąbrowski, M. Zając, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Kąkolewicz-Wach A., Shelest O. (2014), Wyzwolić zaangażowanie, czyli o konstruktywizmie w e-learningu, [in:] E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery, (ed.) M. Dąbrowski, M. Zając, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Klimkiewicz K. (2016), Budowanie zaangażowania – czyli o wykorzystaniu platformy Moodle w kształtowaniu kompetencji społecznych studentów, “E-mentor” nr 2 (64) / 2016.

Kwiatkowska W., Majewska K. (2015), Doświadczenia studentów w pracy z e-portfolio - raport z badań pilotażowych, “Wychowanie na co dzień” 2015 nr (250).

Kwiatkowska W., Trendy w badaniach nad edukacją na odległość. Przegląd wybranej literatury, [in:] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, (ed.) D. Siemieniecka, Toruń: Wyd. Naukowe UMK.

Leja K., Uniwersytet: tradycyjny – przedsiębiorczy – oparty na wiedzy, “Nauka i szkolnictwo” nr 2 (28) 2006.

Ordon U., Sołtysiak W. (2016), Skuteczność kształcenia akademickiego w formule e-learningu. Wybrane aspekty. “Edukacja – Technika – Informatyka” nr 1/15/2016.

Parker K.R., Chao J.T. (2007), Wiki as a teaching tool, “Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects” 2007, No. 3.

Podlacha M. (2015), Miejsce e-learningu we współczesnych metodach nauczania, [in:] Echa ideatorium: z doświadczenia nauczycieli akademickich, uczestników 2. Konferencji Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, (ed.) Mytnik-Eysmont J., Glac W., Majcher J., Gdańsk: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Rossing, J., Miller, W., Cecil, A., Stamper, S. (2012), iLearning: The future of higher education? Student perceptions on learning with mobile tablets, “Journal of the Scholarship of Teaching and Learning”, 12(2), 2012.

Sajduk B. (2015), Nowoczesna dydaktyka akademicka, Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.

Skibińska, M., Kwiatkowska, W., Majewska K. (2014), The Activeness of Learners in the Internet Space, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010–2020. A. Matysiak (ed.), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

The SAGE Handbook of E-learning Research (2016), (ed.) Haythornthwaite C., Andrews R., Fransman J., Meyers E.M., London: Sage.

Turula A. (2014), Kiedy dydaktyka akademicka jest nowoczesna: o potrzebie dywersyfikacji kształcenia na odległość, “Kultura i Polityka” 2014, nr 16.

Wang Y., Haggerty N. (2009), Knowledge transfer in virtual settings: the role of individual virtual competency, “Information Systems Journal” 2009, Vol. 19, No. 5.

Zając M., Zawisza W. (2006), O potrzebie określenia kompetencji nauczycieli podejmujących kształcenie online, “E-mentor” 2006, nr 1(14).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism