INVESTMENT PLATFORMS EVOLUTIONS – ETF FUNDS

Karol Kraiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2017.008

Abstract


Investment platforms, despite the short length of service on the Polish market, subject to continuous development. The nucleus of the creation of this product were the umbrella investment funds. They allowed free passage between funds without additional costs and too complicated formalities. This form, however, proved insufficient for the participants, because such diversification is just a hoax. Of course, one of the factors that contributed positively to the development of platforms were changes in the pension system. Platform initiated a kind of a new chapter in the operation of investment funds allow participants to freely switch between funds of different companies, often with different investment profile and risk, without at the same time leaving the product as a whole. Unfortunately, among the platform they appeared non-creditable charge liquidation, which largely borne by the participants. The main factor that forced changes in Poland, became the lawsuits, mainly on the Insurance of Investment Platform based on Insurance Capital Funds. The first adverse judgment in this case concerned the AEGON Insurance Group, while another case is in progress. A string of these events resulted in a new direction of development platforms, namely, basing their actions on the Fun-souls ETF. This link aims to reduce the fees incurred by the participants, but mainly to increase the rates of return obtained. In this connection, it is worth a closer look at this solution. The purpose of this article is to present the first ETF investment platform in Poland.

Keywords


investment platforms; ETFs; ETF platform; insurance investment platforms

Full Text:

PDF

References


Aegon przegrał w sądzie. Zapłaci 23 mln zł kary za polisy z UFK (2016), http://www.bankier.pl/wiadomosc/Aegon-przegral-w-sadzie-Zaplaci-23-mln-zl-kary-za-polisy-z-UFK-7290912.html (Accessed: 10.12.2016).

Benz, C. (2005). Morningstar Guide to Mutual Funds: Five-Star Strategies for Success, Wiley, Hoboken, 262–265.

Buszko, M., Krupa, D., & Walczak, D. (2016). Rynek finansowy wobec starzejącego się społeczeństwa. In Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etykieta - środowisko: nr 437, 91-94. Wrocław: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Chen, Y., & Paul Lau, S.H. (2014). Mortality decline, retirement age, and aggregate savings. Macroeconomic Dynamics, vol. 31, 1–22. https://doi.org/10.1017/S136510051400056X.

Dom maklerski ALFA (2016), Wyniki funduszy ETF, www.dmalfa.pl/pl/strategie/aegon/(accessed: 10.12.2016).

Dziawgo, L. (2015). Open-product architecture Inispirująca koncepcja oferowania produktów i usług finansowych e-finanse, nr 1, Rzeszów, 11.

Friesen, G. (2015). Comparing Commission-Free ETF Platforms: Which One Is Best?,http://www.forbes.com/sites/garthfriesen/2015/11/09/comparing-commissionfree-etf-platforms-which-one-is-best/#38cead433a2f (accessed: 15.01.2017).

Kraiński, K. (2015a). Długoterminowe oszczędzanie przy wykorzystywaniu platformy inwestycyjnej. Elbląg: Wydawnictwo Fundacji HUTENA, wyd II.

Kraiński, K. (2015b). Ubezpieczeniowe platformy inwestycyjne. In T.H. Bednarczyk (Ed.), Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty: wybrane problem: (pp. 399-409). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Mobius, M. (2007). Mutual Funds: An Introduction to the Core Concepts. Singapore: Wiley, 173.

Robertson, R. A. (2006). Fund Governance: Legal Duties of Investment Company Directors. New York: ALM, §7.06, 7–34.

The fees for the management of the Funds ETF Alfa, http://www.analizy.pl/ (accessed: 07.01.2015).

Usługa finansowa (2016), https://www.nbportal.pl (accessed: 10.12.2016).

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Art. 16a. (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późń. zm.).

Walczak, D., & Krupa D. (2013). Oszczędności gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek. In Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2013: nr 752, Ekonomiczne problemy usług nr 102, 440. Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wysokość opłat w platformie ETF ALFA (2016), http://www.analizy.pl/ (accessed: 10.12.2016).
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism