BUSINESS MODEL AND ITS DILEMMAS OF CHOICE

Jan Komorowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2016.018

Abstract


Consideration of the article is focused on the phenomenon of diversity of enterprises management operating in similar conditions under the choice of business model. The article is an attempt to demonstrate the impact of business model for perception of reality, adaptation to changes and implementation of a strategy. There are presented arguments showing that the orientation of the business model to the capital market has a direct impact on the operational activity and strategic options of the company. In the longer term it affects the nature of business and opportunities of its development.

This means that during the financial crisis and market distortions, the business model of the stock company may disturb operations and opportunities for its growth. This phenomenon is associated with “monetarist thinking” and acceptance of the processes of the “financialisation” of economy, which ignores real dimension of business. Business management focused on capital market may transmit negative signals not noticing the serious threats, the imbalance of economic structures, the collapse of economic equilibrium, lack of respect for the principles of the free market and the dominance of monopolistic structures, which falsify assumptions of market efficiency. In this connection, the question arises to what extent the enterprises performing the business model of the stock exchange operator are exposed to specific risks due to lack of stability of the financial markets.


Keywords


business model; strategy of enterprise; “upside – down” business orientation; “bottom- up” business orientation; monetarism; monetaristic thinking

Full Text:

PDF

References


Afuah, A., Tucci, C.L. (2003). Biznes internetowy – strategie i modele. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Komorowski, J. (2014). Looking for the Fundamentals of Post – Crisis Economics. Business & Economics Research Journal, 13(3), 671–678. doi: http://dx.doi.org/10.19030/ iber.v13i3.8603.

Komorowski, J. (2015b). Zagrożenia realizacji modelu biznesowego przedsiębiorstwa nastawionego na rynek kapitałowy. In Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace: No. 3 (pp. 81–96). Szkoła Główna Handlowa.

Komorowski, J. (2015a). Monetarism and the Battle with the Global Economic Crisis. International Journal of Business Administration, 6(6), 1–8. doi: http://dx.doi. org/10.5430/ijba.v6n6p36.

Lamm, J. (2013). China to Overtake Europe in Auto Production. Financial Times, January 2.

Najwyżej wyceniane firmy świata 2015, www.forbes.pl (accessed: 18.06.2015).

Nogalski, B. (2009). Modele strategiczne jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw. Master of Business Administration, 2(97), 5–8.

Norris, M., West, S. (2001). E-biznes. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

Pettersen-Sobczyk, M. (2014). Rola modeli biznesowych w budowaniu przewag konkurencyjnych banków w Polsce. In J. Czekaja, E. Miklaszewskiej, W. Sułkowskiej (Ed.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 264.

Romanowska, M., Wachowiak, P. (2006). Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Solarz, J.K. (2014). Przerost sektora finansowego w świetle zachowań ludzkich. In J. Czekaja, E. Miklaszewskiej, W. Sułkowskiej (Ed.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 440–441.

Ślusarczyk, P., http://autokult.pl/7122,chiny-wyprzedza-europe-pod-wzgledem-produkcji- samochodow (accessed: 04.05.2015).
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism