MANAGING FINANCIAL STABILITY BY THE EUROPEAN CENTRAL BANK IN THE PERIOD 2008–2012

Radosław Ciukaj

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2016.015

Abstract


In reaction to the global financial crisis and ineffectiveness of traditional monetary policy, European Central Bank undertook a number of unconventional measures to preserve financial stability in the EU. The paper presents a non-standard tools used by the ECB in the 2008–2012 period, as a response to shocks in the financial system and evaluates their effectiveness.


Keywords


unconventional monetary policy; quantitative easing; European Central Bank

Full Text:

PDF

References


Bednarczyk, J.L. (2015). Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego a zagrożenie deflacją w Unii Europejskiej, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/ Documents/JB231.pdf (accessed: 10.10.2016).

Bernanke, B.S., Reinhart, V.R., Sack, B.P. (2004). Monetary Policy Alternatives at the Zero Bound: An Empirical Assessment. Finance and Economics Discussion Series, 48, Washington.

Bogołębska, J. (2012). Instrumenty polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w okresie globalnego kryzysu finansowego. Acta Universitatis Lodziensis, no. 264.

Capiga, M., Gradoń, W., Szustak, G. (2010). Sieć bezpieczeństwa finansowego. Warszawa: CeDeWu.

Dobrzańska, A. (2014). Polityka makroostrożnościowa – zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej. Materiały i Studia, no. 307, NBP, Warszawa.

Issing, O. (2014). Forward Guidance. A new challenge for central banks. SAFE White Paper Series, no. 16.

Janus, J. (2013). Niekonwencjonalna polityka pieniężna głównych banków centralnych – diagnoza korzyści i zagrożeń, IX Kongres Ekonomistów Polskich.

Kałuzińska, V. (2009). Bank centralny wobec kwestii stabilności systemu finansowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, no. 1.

Kapuściński, M., Łyziak, T., Przystupa J., Stanisławska, E., Sznajderska, A., Wróbel, E. (2014). Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2013 roku? Materiały i studia, no. 306, NBP.

Lenza, M., Pill, H., Reichlin, L. (2010). Monetary policy in exceptional times. Working Paper Series, no. 1253, EBC.

Myślak, E. (2013). Narodowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Polskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niczyporuk, P., Talecka, A. (2010). Bankowość Unii Europejskiej. Białystok: Temida 2.

Pronobis, M. (2014). Rola polityki Europejskiego Banku Centralnego w zarzadzaniu antykryzysowym w Europie. Zeszyt naukowy, no. 58, Warszawa: Centrum Europejskie Natolin.

Przybylska- Kapuścińska, W. (2012). Problemy polityki pieniężnej banków centralnych w okresie kryzysu. Ekonomia i Prawo, 10(3).

Szczepańska, O. (2007). Rola banku centralnego w sieci bezpieczeństwa finansowego. Bezpieczny Bank, no. 2, BFG.

Szczepańska, O. (2008). Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, studium teoretyczno- porównawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U .z 2012, poz.0001-0390.

Żywiecka, H. (2010). Stabilność finansowa jako cel współczesnego banku centralnego. Bezpieczny Bank, no. 3. Żywiecka, H. (2014). Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego. Warszawa: CeDeWu.

http://www.ecb.europa.eu/mopo/pdf/150202_faq_CBPP3.pdf (2014) (accessed: 15.10. 2016).

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb201201_focus04.en.pdf (2012) (accessed: 16.10.2016).

https://placeduluxembourg.wordpress.com/2012/02/22/ecb-market-intervention-covered- bond-purchasing-programme-cbpp/ (2012a) (accessed: 12.10.2016).

https://placeduluxembourg.wordpress.com/2012/03/02/ecb-market-intervention-thesecurities- market-programme-smp/(2012b) (accessed: 12.10.2016).

https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/stability/html/index.pl.html (2016b) (accessed: 20.09.2016).

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2011/html/pr111103_1.en.html. (2011b) (accessed: 14.10.2016).

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2008/html/is080703.en.html (2008) (accessed: 05.10.2016).

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2011/html/is110407.en.html (2011a) (accessed: 05.10.2016).

www.bis.org/review/r080610a.pdf (2008) (accessed: 26.09.2016).

www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html (2016a) (accessed: 28.09. 2016).
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism