Authorised Adviser – as a company of public trust in the NewConnect OTC (Over-The-Counter) exchange

Bożena Kołosowska, Grażyna Voss

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2014.007

Abstract


The paper notices that Authorised Advisers play the role of internal auditors in the companies listed on the NewConnect market. In principle, the issuers are small and medium enterprises who expect adequate support and help. The advisers who are responsible for proper introduction and servicing of the companies on the market must of course be subject to appropriate legal regulations. Yet, as a rule, the Over-The-Counter market of small and medium enterprises’ stocks is subject to certain simplifications which cause that not all of the issues regarding the responsibility of Authorised Advisers have been regulated. The introduction of more detailed regulations contributes to increasing the transparency of the market and to assuring greater safety for its participants, and unethical behaviours eliminate the entities which should have not been present in the list of authorised advisers.


Keywords


auditing; ethical standards; abuse of

Full Text:

PDF

References


Banaszczak-Soroka U. (2012), Rynki finansowe – organizacja, instytucje, uczestnicy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 86–87.

Bartoszewicz A. (2011), Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce, CeDeWu, Warszawa, 14.

Gabryel T., Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki, http://grupatrinity.pl/pressroom/publikacje.html (accessed: 18.06.2013).

Gerakos J., Lang M., Maffett M. (2011), Listing Choices and Self-Regulation: The Experience of the AIM, The University of Chicago Booth Scholl of Business, Working Paper No. 11–04, Chicago, http://ssrn.com/abstract=1739137 (accessed: 14.03.2012). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1739137.

Jajuga K. (2006), Rynek wtórny papierów wartościowych, KNF, Warszawa, 6.

Karmańska A. (2005). Etyka w dydaktyce rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 26 (82).

Kizukiewicz T. (2013), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zewnętrznej, Difin, Warszawa, 16.

Kołosowska B. (2013), Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce, CeDeWu, Warszawa, 123.

Kołosowska B., Bartoszewicz A. (2014), Art. 272–296 Dział VI. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, [in:] Ustawa o finansach publicznych, P. Smoleń (red.), CH Beck, Warszawa.

Kosiński K. (2013). Odnowa NewConnect od 1 czerwca. eBiuletyn NewConnect, nr 9.

Kudła J. (2011), Instrumenty finansowe i ich zastosowanie, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, 19.

Meigs W. B. (1960). Professional examinations: Examination in auditing. Accounting Review, nr 2 (35), 377.

Moeller R. (2011), Nowoczesny Audyt wewnętrzny, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, 25.

Sawicki K. (2013), Problem etycznego postępowania w zakresie kontroli zarządczej, [in: ] Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, K. Winiarska (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 239.

Sołtyk P. (2013), Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych, C.H. BECK, Warszawa, 276.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z późn. zm.

Winiarska K. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa, 33.

Winiarska K. (2013), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 17.

www.ipo.pl/new_connect/artykuly/rola_odpowiedzialnosci_i_etyki_zawodowej_w_pracy_autoryzowanego_doradcy_cz._1_592552.html (accessed: 20.01.2014).

www.newconnect.pl/index.php?page=jak_zostac_autoryzowanym_doradca (accessed: 14.12.2013).

www.newconnect.pl/pub/dokumenty_do_pobrania/GPW_Przewodnik_NC.pdf (accessed: 20.12.2013).

www.sec.gov (accessed: 10.01.2014).

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1czerwca 2013 r.) Autoryzowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu, http://www.newconnect.pl/pub/regulacje_prawne/Regulamin_ASO_UTP_zal_3.pdf (accessed: 12.06.2013).
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism